XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 19/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 19/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY
GIẢI SÁU
GIẢI NĂM
GIẢI TƯ
GIẢI BA
GIẢI NHÌ
GIẢI NHẤT
GIẢI ĐẶC BIỆT

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 12/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 12/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-70-38-84
GIẢI SÁU 083-841-689
GIẢI NĂM 3840-2898-8403-6303-1622-4893
GIẢI TƯ 2609-2739-8536-8966
GIẢI BA 31297-18684-63601-54663-65777-16129
GIẢI NHÌ 78489-29688
GIẢI NHẤT 84075
GIẢI ĐẶC BIỆT 85439

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 05/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 05/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-84-40-11
GIẢI SÁU 071-914-922
GIẢI NĂM 3504-9774-7369-1318-2325-0278
GIẢI TƯ 9386-5211-1352-1440
GIẢI BA 86409-19336-52232-57170-72166-57740
GIẢI NHÌ 68659-92257
GIẢI NHẤT 16935
GIẢI ĐẶC BIỆT 66992

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 26/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 26/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-70-40-37
GIẢI SÁU 203-330-633
GIẢI NĂM 0314-6945-0521-6066-8579-0910
GIẢI TƯ 6225-6043-3742-0666
GIẢI BA 57669-79931-24351-86322-54511-71826
GIẢI NHÌ 78836-71711
GIẢI NHẤT 59302
GIẢI ĐẶC BIỆT 55600

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 19/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 19/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-43-20-18
GIẢI SÁU 464-135-554
GIẢI NĂM 0259-6908-8178-6533-9420-4716
GIẢI TƯ 6906-6085-5159-5226
GIẢI BA 43908-30333-05682-89923-46822-95324
GIẢI NHÌ 14103-96867
GIẢI NHẤT 91506
GIẢI ĐẶC BIỆT 11103

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 05/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 05/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-88-39-14
GIẢI SÁU 444-718-268
GIẢI NĂM 2327-0821-0064-7717-4532-1681
GIẢI TƯ 7128-9292-4278-5915
GIẢI BA 05920-84407-66568-10425-96873-84798
GIẢI NHÌ 61323-88532
GIẢI NHẤT 61417
GIẢI ĐẶC BIỆT 48520

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 29/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 29/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-56-98-90
GIẢI SÁU 867-115-321
GIẢI NĂM 9763-6916-4588-0608-9073-8742
GIẢI TƯ 1963-2870-8793-7261
GIẢI BA 95499-49160-46104-99338-97510-25548
GIẢI NHÌ 03024-33253
GIẢI NHẤT 74085
GIẢI ĐẶC BIỆT 40169

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 22/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 22/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-66-79-86
GIẢI SÁU 975-649-138
GIẢI NĂM 4240-9067-6766-4874-6126-8781
GIẢI TƯ 2350-7495-3382-3957
GIẢI BA 50923-52161-94571-45049-22063-12002
GIẢI NHÌ 02515-40551
GIẢI NHẤT 84081
GIẢI ĐẶC BIỆT 09264

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 15/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 15/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-33-47-58
GIẢI SÁU 300-505-685
GIẢI NĂM 0880-6314-8728-3229-3228-1896
GIẢI TƯ 9743-9831-2616-0548
GIẢI BA 21460-45322-08942-64777-99903-68603
GIẢI NHÌ 51148-40526
GIẢI NHẤT 63497
GIẢI ĐẶC BIỆT 68285

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 8/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 8/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-00-77-61
GIẢI SÁU 694-303-562
GIẢI NĂM 0734-8998-7569-2665-0306-5171
GIẢI TƯ 4433-1343-3747-7960
GIẢI BA 80452-76037-93062-41786-56154-32772
GIẢI NHÌ 70149-28426
GIẢI NHẤT 05627
GIẢI ĐẶC BIỆT 00726

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 1/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 1/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-14-08-11
GIẢI SÁU 145-565-210
GIẢI NĂM 4289-6576-5377-7039-4487-1675
GIẢI TƯ 9925-5333-1426-9023
GIẢI BA 52955-93657-43037-39539-82586-22866
GIẢI NHÌ 32168-74990
GIẢI NHẤT 61981
GIẢI ĐẶC BIỆT 78885

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 25/12/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 25/12/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-54-23-49
GIẢI SÁU 350-249-086
GIẢI NĂM 9714-1459-8993-8767-3355-0049
GIẢI TƯ 4935-7280-2276-8896
GIẢI BA 27712-52203-51451-37235-42452-12511
GIẢI NHÌ 36172-15322
GIẢI NHẤT 56591
GIẢI ĐẶC BIỆT 36287

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 18/12/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 18/12/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-49-14-13
GIẢI SÁU 058-533-989
GIẢI NĂM 1228-9940-5488-8970-4640-2282
GIẢI TƯ 8112-0392-8410-4069
GIẢI BA 41467-62387-47976-92725-08680-90775
GIẢI NHÌ 66115-90368
GIẢI NHẤT 69095
GIẢI ĐẶC BIỆT 26849

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 11/12/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 11/12/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-47-74-83
GIẢI SÁU 202-948-921
GIẢI NĂM 1970-6103-4286-3245-3479-0888
GIẢI TƯ 3766-7895-2059-8926
GIẢI BA 99948-81196-75953-21341-78983-20309
GIẢI NHÌ 38049-24426
GIẢI NHẤT 98348
GIẢI ĐẶC BIỆT 46551

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 4/12/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 4/12/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-09-67-89
GIẢI SÁU 507-535-808
GIẢI NĂM 6903-4219-4375-4618-3690-4693
GIẢI TƯ 1247-1870-3209-7275
GIẢI BA 44682-38204-60811-61626-11315-52640
GIẢI NHÌ 30983-43987
GIẢI NHẤT 57855
GIẢI ĐẶC BIỆT 95549

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 27/11/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 27/11/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-73-98-56
GIẢI SÁU 020-067-108
GIẢI NĂM 0966-0669-6803-5369-9081-5719
GIẢI TƯ 4953-1095-0185-0413
GIẢI BA 58033-73402-98742-17486-65718-16869
GIẢI NHÌ 98728-16205
GIẢI NHẤT 31552
GIẢI ĐẶC BIỆT 23126

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 20/11/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 20/11/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-13-81-10
GIẢI SÁU 412-586-836
GIẢI NĂM 5797-2412-6453-0896-6856-0057
GIẢI TƯ 3918-1575-6332-0687
GIẢI BA 00990-08148-11931-07624-13632-94855
GIẢI NHÌ 46273-78703
GIẢI NHẤT 23593
GIẢI ĐẶC BIỆT 92780

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 13/11/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 13/11/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-22-38-30
GIẢI SÁU 030-188-616
GIẢI NĂM 3714-7901-0359-3379-6589-0342
GIẢI TƯ 9731-5401-4185-3985
GIẢI BA 83564-86373-35845-24596-82047-19502
GIẢI NHÌ 38454-25196
GIẢI NHẤT 11204
GIẢI ĐẶC BIỆT 88287

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 6/11/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 6/11/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-86-10-65
GIẢI SÁU 126-330-472
GIẢI NĂM 1532-8568-0127-3068-2643-7471
GIẢI TƯ 0046-8399-8372-1872
GIẢI BA 86504-74801-38444-58707-09164-46685
GIẢI NHÌ 63559-57593
GIẢI NHẤT 02894
GIẢI ĐẶC BIỆT 44571

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 30/10/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 30/10/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-79-57-65
GIẢI SÁU 081-695-720
GIẢI NĂM 7358-3721-5346-7520-5390-2169
GIẢI TƯ 7834-9808-5155-8601
GIẢI BA 83621-75675-25228-70581-11226-63581
GIẢI NHÌ 12466-88663
GIẢI NHẤT 33678
GIẢI ĐẶC BIỆT 57483

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 23/10/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 23/10/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-65-26-44
GIẢI SÁU 624-200-992
GIẢI NĂM 2805-3261-5764-8108-1728-3605
GIẢI TƯ 0440-5402-8279-8832
GIẢI BA 39463-28179-34370-68522-01371-77795
GIẢI NHÌ 91024-05454
GIẢI NHẤT 02898
GIẢI ĐẶC BIỆT 06125

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 16/10/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 16/10/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-01-21-04
GIẢI SÁU 385-250-857
GIẢI NĂM 6940-4714-7043-7398-1187-4221
GIẢI TƯ 3162-0716-9104-2161
GIẢI BA 11317-19395-50764-55010-05188-73841
GIẢI NHÌ 99131-68897
GIẢI NHẤT 28308
GIẢI ĐẶC BIỆT 14408

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 9/10/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 9/10/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-01-63-96
GIẢI SÁU 513-540-771
GIẢI NĂM 1514-2101-2988-3933-7102-8025
GIẢI TƯ 7787-3453-1909-9347
GIẢI BA 95542-06347-57821-86104-21866-92438
GIẢI NHÌ 42547-04938
GIẢI NHẤT 68899
GIẢI ĐẶC BIỆT 60541

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 2/10/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 2/10/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-38-21-02
GIẢI SÁU 521-680-821
GIẢI NĂM 4849-8407-9054-4528-0931-3793
GIẢI TƯ 7790-1983-3930-3449
GIẢI BA 07691-61779-63586-48562-13837-36479
GIẢI NHÌ 41602-01801
GIẢI NHẤT 25157
GIẢI ĐẶC BIỆT 99600

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 25/9/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 25/9/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI BẢY 02-77-78-65
GIẢI SÁU 672-078-318
GIẢI NĂM 0915-8701-5417-9493-1237-7007
GIẢI TƯ 6049-1001-4034-5340
GIẢI BA 02594-91533-20134-73795-31040-19707
GIẢI NHÌ 46411-34513
GIẢI NHẤT 47391
GIẢI ĐẶC BIỆT 98018

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 18/9/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 18/9/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI BẢY 01-23-53-45
GIẢI SÁU 299-612-363
GIẢI NĂM 5840-4233-8930-4212-1688-0937
GIẢI TƯ 2797-7212-6076-9436
GIẢI BA 12820-49798-74603-74480-79568-99474
GIẢI NHÌ 39930-04541
GIẢI NHẤT 28162
GIẢI ĐẶC BIỆT 20290

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 11/9/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 11/9/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-55-53-13
GIẢI SÁU 425-593-454
GIẢI NĂM 4851-8648-2493-6781-5634-2321
GIẢI TƯ 6289-8521-9068-3779
GIẢI BA 47968-02595-58656-70605-58152-19991
GIẢI NHÌ 72785-45940
GIẢI NHẤT 69128
GIẢI ĐẶC BIỆT 16129

Kết Quả Xổ Số Hải Phòng Thứ 6 4/9/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Hải Phòng Thứ 6 4/9/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI BẢY 49-34-00-86
GIẢI SÁU 352-765-525
GIẢI NĂM 4401-4280-7342-0891-5561-5483
GIẢI TƯ 6011-7452-6842-5634
GIẢI BA 30283-55284-76464-61810-11075-34179
GIẢI NHÌ 73712-42181
GIẢI NHẤT 79107
GIẢI ĐẶC BIỆT 15580

Kết Quả Xổ Số Hải Phòng 5 28/8/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Hải Phòng 5 28/8/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-64-16-45
GIẢI SÁU 637-192-639
GIẢI NĂM 6654-0988-9825-8654-9982-1620
GIẢI TƯ 0869-9369-1260-8113
GIẢI BA 22204-53986-09621-36927-36188-44932
GIẢI NHÌ 99645-89475
GIẢI NHẤT 89523
GIẢI ĐẶC BIỆT 17448

Kết Quả Xổ Số Hải Phòng Thứ Sáu 21/8/2020 KQXS XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Hải Phòng Thứ Sáu 21/8/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI BẢY 74-39-50-36
GIẢI SÁU 376-955-872
GIẢI NĂM 7548-9706-0436-7866-0522-5688
GIẢI TƯ 1948-0441-9953-9176
GIẢI BA 12864-01190-01334-28994-67713-73822
GIẢI NHÌ 06505-98439
GIẢI NHẤT 69699
GIẢI ĐẶC BIỆT 57454
gtag('config', 'AW-809319480');