XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 21/03/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 21/03/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 63
GIẢI BẢY 619
GIẢI SÁU 2780-2203-6002
GIẢI NĂM 9511
GIẢI TƯ 97931-96048-17135-49086-97277-22588-71487
GIẢI BA 59376-43412
GIẢI NHÌ 90635
GIẢI NHẤT 30317
GIẢI ĐẶC BIỆT 188335

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 14/03/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 14/03/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 45
GIẢI BẢY 647
GIẢI SÁU 9566-4693-0588
GIẢI NĂM 4942
GIẢI TƯ 83827-80762-87455-89501-45130-71482-98639
GIẢI BA 97877-76523
GIẢI NHÌ 7783
GIẢI NHẤT 54831
GIẢI ĐẶC BIỆT 390984

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 07/03/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 07/03/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 98
GIẢI BẢY 644
GIẢI SÁU 7959-7335-0166
GIẢI NĂM 2918
GIẢI TƯ 2918
GIẢI BA 07216-09486
GIẢI NHÌ 29834
GIẢI NHẤT 12822
GIẢI ĐẶC BIỆT 935484

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 28/2/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 28/2/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 76
GIẢI BẢY 743
GIẢI SÁU 5629-1406-1338
GIẢI NĂM 7364
GIẢI TƯ 70661-74211-75811-70198-55133-60415-51864
GIẢI BA 71023-10804
GIẢI NHÌ 49380
GIẢI NHẤT 91173
GIẢI ĐẶC BIỆT 671759

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 21/2/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 21/2/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 42
GIẢI BẢY 897
GIẢI SÁU 2790-5561-2695
GIẢI NĂM 2762
GIẢI TƯ 14454-19922-88612-76890-67529-01661-99392
GIẢI BA 79153-56660
GIẢI NHÌ 21980
GIẢI NHẤT 67179
GIẢI ĐẶC BIỆT 945692

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 14/2/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 14/2/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 74
GIẢI BẢY 246
GIẢI SÁU 4775-1970-0933
GIẢI NĂM 9603
GIẢI TƯ 57489-32220-87647-78835-18752-29664-62977
GIẢI BA 81861-18472
GIẢI NHÌ 74570
GIẢI NHẤT 68171
GIẢI ĐẶC BIỆT 139738

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 07/2/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 07/2/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 65
GIẢI BẢY 502
GIẢI SÁU 6278-1476-7196
GIẢI NĂM 6412
GIẢI TƯ 13918-04487-11146-91865-90106-79871-79679
GIẢI BA 49307-77917
GIẢI NHÌ 79164
GIẢI NHẤT 12797
GIẢI ĐẶC BIỆT 677019

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 31/1/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 31/1/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 72
GIẢI BẢY 474
GIẢI SÁU 9632-1766-1349
GIẢI NĂM 1031
GIẢI TƯ 04757-84927-33489-03665-48215-74545-57575
GIẢI BA 51353-82049
GIẢI NHÌ 70226
GIẢI NHẤT 83715
GIẢI ĐẶC BIỆT 257566

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 24/1/2021 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 24/1/2021 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 00
GIẢI BẢY 743
GIẢI SÁU 1915-3536-3926
GIẢI NĂM 7684
GIẢI TƯ 73526-04032-58460-52643-42526-41663-08401
GIẢI BA 78975-73974
GIẢI NHÌ 00633
GIẢI NHẤT 26310
GIẢI ĐẶC BIỆT 383748

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 17/1/2021 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 17/1/2021 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 12
GIẢI BẢY 568
GIẢI SÁU 6478-1681-7613
GIẢI NĂM 0252
GIẢI TƯ 60430-60671-87886-14061-92776-48001-59487
GIẢI BA 02723-12227
GIẢI NHÌ 72658
GIẢI NHẤT 97187
GIẢI ĐẶC BIỆT 326448

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 10/1/2021 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 10/1/2021 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 97
GIẢI BẢY 896
GIẢI SÁU 9217-3863-7261
GIẢI NĂM 3116
GIẢI TƯ 53319-74400-23403-66799-16471-18230-51818
GIẢI BA 12052-62770
GIẢI NHÌ 21750
GIẢI NHẤT 56142
GIẢI ĐẶC BIỆT 702122

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 3/1/2021 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 3/1/2021 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 26
GIẢI BẢY 292
GIẢI SÁU 2199-4923-9328
GIẢI NĂM 9324
GIẢI TƯ 65968-33093-67288-64559-91933-12933-31868
GIẢI BA 12520-58630
GIẢI NHÌ 80306
GIẢI NHẤT 86405
GIẢI ĐẶC BIỆT 638720

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 27/12/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 27/12/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 24
GIẢI BẢY 989
GIẢI SÁU 4985-9774-2967
GIẢI NĂM 0286
GIẢI TƯ 53714-49993-29061-84726-80375-65988-59838
GIẢI BA 03940-46891
GIẢI NHÌ 31729
GIẢI NHẤT 08326
GIẢI ĐẶC BIỆT 198200

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 20/12/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 20/12/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 28
GIẢI BẢY 285
GIẢI SÁU 0065-7364-3974
GIẢI NĂM 3434
GIẢI TƯ 49184-34159-13482-38124-06301-82962-32686
GIẢI BA 08084-24423
GIẢI NHÌ 12174
GIẢI NHẤT 06098
GIẢI ĐẶC BIỆT 674389

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 13/12/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 13/12/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 02
GIẢI BẢY 985
GIẢI SÁU 9108-6065-0439
GIẢI NĂM 2862
GIẢI TƯ 39393-89950-93273-22461-78690-19111-64814
GIẢI BA 54395-03368
GIẢI NHÌ 28583
GIẢI NHẤT 51825
GIẢI ĐẶC BIỆT 841275

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 6/12/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 6/12/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 08
GIẢI BẢY 228
GIẢI SÁU 9488-5214-9865
GIẢI NĂM 8359
GIẢI TƯ 16559-63339-90010-42526-11928-17054-73119
GIẢI BA 73930-65650
GIẢI NHÌ 17113
GIẢI NHẤT 60457
GIẢI ĐẶC BIỆT 503196

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 29/11/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 29/11/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 90
GIẢI BẢY 583
GIẢI SÁU 4702-9127-1845
GIẢI NĂM 6497
GIẢI TƯ 01907-04554-13431-17508-13382-12209-45720
GIẢI BA 55071-38431
GIẢI NHÌ 08526
GIẢI NHẤT 47688
GIẢI ĐẶC BIỆT 076172

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 22/11/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 22/11/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 22
GIẢI BẢY 247
GIẢI SÁU 1903-3269-3977
GIẢI NĂM 9514
GIẢI TƯ 31178-19188-91928-27334-13115-06474-87996
GIẢI BA 09790-98209
GIẢI NHÌ 11656
GIẢI NHẤT 21839
GIẢI ĐẶC BIỆT 057782

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 15/11/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 15/11/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 29
GIẢI BẢY 846
GIẢI SÁU 0976-2717-1896
GIẢI NĂM 9500
GIẢI TƯ 93169-05102-88208-37038-05468-29775-67180
GIẢI BA 27107-39567
GIẢI NHÌ 47942
GIẢI NHẤT 25821
GIẢI ĐẶC BIỆT 621928

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 8/11/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 8/11/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 43
GIẢI BẢY 063
GIẢI SÁU 3688-7117-5388
GIẢI NĂM 6660
GIẢI TƯ 34751-09027-25193-48275-74600-04029-77914
GIẢI BA 64374-27650
GIẢI NHÌ 18677
GIẢI NHẤT 81660
GIẢI ĐẶC BIỆT 740322

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 1/11/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 1/11/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 85
GIẢI BẢY 691
GIẢI SÁU 1214-8212-9872
GIẢI NĂM 3540
GIẢI TƯ 99930-71457-54404-77617-00205-20475-38498
GIẢI BA 20765-49164
GIẢI NHÌ 18633
GIẢI NHẤT 77791
GIẢI ĐẶC BIỆT 498405

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 25/10/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 25/10/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 47
GIẢI BẢY 988
GIẢI SÁU 5830-8382-1738
GIẢI NĂM 2352
GIẢI TƯ 47265-66941-02344-02546-03759-11088-58936
GIẢI BA 52919-34942
GIẢI NHÌ 03677
GIẢI NHẤT 66167
GIẢI ĐẶC BIỆT 993333

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 18/10/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 18/10/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 67
GIẢI BẢY 872
GIẢI SÁU 5673-2386-3007
GIẢI NĂM 6727
GIẢI TƯ 03375-26149-07620-62721-78749-02996-88544
GIẢI BA 93093-05966
GIẢI NHÌ 49838
GIẢI NHẤT 11666
GIẢI ĐẶC BIỆT 300146

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 11/10/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 11/10/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 06
GIẢI BẢY 532
GIẢI SÁU 3150-2503-5014
GIẢI NĂM 5670
GIẢI TƯ 65697-90501-49818-74875-75094-09061-16130
GIẢI BA 31376-82256
GIẢI NHÌ 58961
GIẢI NHẤT 89016
GIẢI ĐẶC BIỆT 483739

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 4/10/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 4/10/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 54
GIẢI BẢY 311
GIẢI SÁU 2746-8864-4767
GIẢI NĂM 5670
GIẢI TƯ 25897-08339-82962-67864-22614-89157-64922
GIẢI BA 64463-31338
GIẢI NHÌ 43011
GIẢI NHẤT 61325
GIẢI ĐẶC BIỆT 749551

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 27/9/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 27/9/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 82
GIẢI BẢY 165
GIẢI SÁU 2426-4311-3340
GIẢI NĂM 3562
GIẢI TƯ 85296-72125-45138-53378-42820-93062-61246
GIẢI BA 20932-40464
GIẢI NHÌ 12170
GIẢI NHẤT 41589
GIẢI ĐẶC BIỆT 823535

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 20/9/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 20/9/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 51
GIẢI BẢY 489
GIẢI SÁU 5244-5675-5220
GIẢI NĂM 7988
GIẢI TƯ 15241-35712-53527-87608-41983-50456-38508
GIẢI BA 61754-64989
GIẢI NHÌ 67482
GIẢI NHẤT 00025
GIẢI ĐẶC BIỆT 643965

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 13/9/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 13/9/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 15
GIẢI BẢY 260
GIẢI SÁU 3675-9822-8399
GIẢI NĂM 6029
GIẢI TƯ 85489-22566-25867-27900-47791-49194-29704
GIẢI BA 25388-94400
GIẢI NHÌ 08815
GIẢI NHẤT 80496
GIẢI ĐẶC BIỆT 179663

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 6/9/2020 KQXS XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Kon Tum CN 6/9/2020 KQXS XSMT xskt

GIẢI TÁM 12
GIẢI BẢY 027
GIẢI SÁU 5894-7986-2526
GIẢI NĂM 6716
GIẢI TƯ 76768-82736-95548-57118-85659-84582-47268
GIẢI BA 54282-16145
GIẢI NHÌ 37362
GIẢI NHẤT 13915
GIẢI ĐẶC BIỆT 164281

Kết Quả Xổ Số Kon Tum CN 30/8/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Kon Tum CN 30/8/2020 KQXS Kon Tum XSMT xskt

GIẢI TÁM 95
GIẢI BẢY 404
GIẢI SÁU 1441

5981

6548

GIẢI NĂM 5244
GIẢI TƯ 81254

77223

40935

92180

76434

78813

38471

GIẢI BA 84969

64754

GIẢI NHÌ 28277
GIẢI NHẤT 70334
GIẢI ĐẶC BIỆT 005981
gtag('config', 'AW-809319480');