XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 19/03/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 19/03/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 12
GIẢI BẢY 496
GIẢI SÁU 8260-8967-8423
GIẢI NĂM 0581
GIẢI TƯ 74191-75855-88127-81440-07152-35380-05772
GIẢI BA 25403-35043
GIẢI NHÌ 19415
GIẢI NHẤT 61596
GIẢI ĐẶC BIỆT 850304

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 19/03/2020 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 19/03/2020 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 50
GIẢI BẢY 268
GIẢI SÁU 2219-1688-4436
GIẢI NĂM 0874
GIẢI TƯ 27232-85202-26815-04749-40620-27021-39050
GIẢI BA 85640-41115
GIẢI NHÌ 57478
GIẢI NHẤT 65696
GIẢI ĐẶC BIỆT 422044

XSVL SXVL Miền Nam Vĩnh Long Thứ Sáu 19/03/2020 KQXS Vĩnh Long XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSVL SXVL Miền Nam Vĩnh Long Thứ Sáu 19/03/2020 KQXS Vĩnh Long XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 11
GIẢI BẢY 201
GIẢI SÁU 8959-8735-4483
GIẢI NĂM 5471
GIẢI TƯ 07116-19468-21469-16427-08088-12250-53079
GIẢI BA 11636-13006
GIẢI NHÌ 39965
GIẢI NHẤT 52077
GIẢI ĐẶC BIỆT 118289

XSTRV SXTRV Miền Nam Trà Vinh Thứ 6 19/03/2020 KQXS Trà Vinh XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTRV SXTRV Miền Nam Trà Vinh Thứ 6 19/03/2020 KQXS Trà Vinh XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 13
GIẢI BẢY 907
GIẢI SÁU 4664-9832-1189
GIẢI NĂM 9936
GIẢI TƯ 14350-76240-94518-24863-32230-71455-91910
GIẢI BA 99725-09771
GIẢI NHÌ 75694
GIẢI NHẤT 92194
GIẢI ĐẶC BIỆT 441539

XSBD SXBD Miền Nam Bình Dương Thứ 6 19/03/2020 KQXS Bình Dương XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBD SXBD Miền Nam Bình Dương Thứ 6 19/03/2020 KQXS Bình Dương XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 47
GIẢI BẢY 67
GIẢI SÁU 3901-7963-2470
GIẢI NĂM 6699
GIẢI TƯ 79711-10285-12816-79938-87127-05080-53579
GIẢI BA 97503-17921
GIẢI NHÌ 66427
GIẢI NHẤT 81560
GIẢI ĐẶC BIỆT 215010

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 19/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 19/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY
GIẢI SÁU
GIẢI NĂM
GIẢI TƯ
GIẢI BA
GIẢI NHÌ
GIẢI NHẤT
GIẢI ĐẶC BIỆT

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 12/03/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 12/03/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 72
GIẢI BẢY 180
GIẢI SÁU 7810-6128-3235
GIẢI NĂM 3100
GIẢI TƯ 41945-55525-81654-43879-42490-00025-30931
GIẢI BA 23022-32247
GIẢI NHÌ 02750
GIẢI NHẤT 49690
GIẢI ĐẶC BIỆT 099710

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 12/03/2020 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 12/03/2020 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 50
GIẢI BẢY 023
GIẢI SÁU 5983-5607-8274
GIẢI NĂM 3995
GIẢI TƯ 45064-37767-52249-11281-11573-46585-41349
GIẢI BA 25371-87731
GIẢI NHÌ 14013
GIẢI NHẤT 49514
GIẢI ĐẶC BIỆT 631548

XSVL SXVL Miền Nam Vĩnh Long Thứ Sáu 12/03/2020 KQXS Vĩnh Long XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSVL SXVL Miền Nam Vĩnh Long Thứ Sáu 12/03/2020 KQXS Vĩnh Long XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 49
GIẢI BẢY 494
GIẢI SÁU 7620-8900-7805
GIẢI NĂM 6134
GIẢI TƯ 79242-66329-92809-33372-28347-37243-06277
GIẢI BA 58882-31435
GIẢI NHÌ 49148
GIẢI NHẤT 60901
GIẢI ĐẶC BIỆT 288490

XSTRV SXTRV Miền Nam Trà Vinh Thứ 6 12/03/2020 KQXS Trà Vinh XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTRV SXTRV Miền Nam Trà Vinh Thứ 6 12/03/2020 KQXS Trà Vinh XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 31
GIẢI BẢY 898
GIẢI SÁU 2698-0264-2629
GIẢI NĂM 3571
GIẢI TƯ 00620-07875-01681-08407-95169-01470-50791
GIẢI BA 01356-85509
GIẢI NHÌ 31680
GIẢI NHẤT 12843
GIẢI ĐẶC BIỆT 026204

XSBD SXBD Miền Nam Bình Dương Thứ 6 12/03/2020 KQXS Bình Dương XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBD SXBD Miền Nam Bình Dương Thứ 6 12/03/2020 KQXS Bình Dương XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 01
GIẢI BẢY 856
GIẢI SÁU 6969-6383-1111
GIẢI NĂM 9405
GIẢI TƯ 79199-87206-18232-53965-68212-32502-52586
GIẢI BA 50896-02668
GIẢI NHÌ 31415
GIẢI NHẤT 82645
GIẢI ĐẶC BIỆT 337724

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 12/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 12/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-70-38-84
GIẢI SÁU 083-841-689
GIẢI NĂM 3840-2898-8403-6303-1622-4893
GIẢI TƯ 2609-2739-8536-8966
GIẢI BA 31297-18684-63601-54663-65777-16129
GIẢI NHÌ 78489-29688
GIẢI NHẤT 84075
GIẢI ĐẶC BIỆT 85439

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 05/03/2021 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 05/03/2021 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 31
GIẢI BẢY 649
GIẢI SÁU 0886-4355-4004
GIẢI NĂM 9552
GIẢI TƯ 22863-67191-32715-59607-10054-92793-65791
GIẢI BA 22086-17708
GIẢI NHÌ 72990
GIẢI NHẤT 36862
GIẢI ĐẶC BIỆT 165133

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 05/03/2021 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 05/03/2021 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 79
GIẢI BẢY 564
GIẢI SÁU 6450-0052-8311
GIẢI NĂM 9802
GIẢI TƯ 17651-19522-19874-30860-81616-53180-96349
GIẢI BA 17105-03409
GIẢI NHÌ 40630
GIẢI NHẤT 20853
GIẢI ĐẶC BIỆT 923592

XSVL SXVL Miền Nam Vĩnh Long Thứ Sáu 05/03/2021 KQXS Vĩnh Long XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSVL SXVL Miền Nam Vĩnh Long Thứ Sáu 05/03/2021 KQXS Vĩnh Long XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 41
GIẢI BẢY 421
GIẢI SÁU 7020-9441-4599
GIẢI NĂM 2297
GIẢI TƯ 54146-26420-90930-70648-10421-67306-30876
GIẢI BA 49508-22530
GIẢI NHÌ 68420
GIẢI NHẤT 43125
GIẢI ĐẶC BIỆT 231921

XSTRV SXTRV Miền Nam Trà Vinh Thứ 6 05/03/2021 KQXS Trà Vinh XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTRV SXTRV Miền Nam Trà Vinh Thứ 6 05/03/2021 KQXS Trà Vinh XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 98
GIẢI BẢY 634
GIẢI SÁU 8803-1746-1185
GIẢI NĂM 3222
GIẢI TƯ 21744-93489-25893-92734-63776-80122-40283
GIẢI BA 49861-42038
GIẢI NHÌ 20870
GIẢI NHẤT 78315
GIẢI ĐẶC BIỆT 511302

XSBD SXBD Miền Nam Bình Dương Thứ 6 05/03/2021 KQXS Bình Dương XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBD SXBD Miền Nam Bình Dương Thứ 6 05/03/2021 KQXS Bình Dương XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 33
GIẢI BẢY 660
GIẢI SÁU 2582-6204-1518
GIẢI NĂM 6122
GIẢI TƯ 51332-87205-56567-58339-91507-18078-51472
GIẢI BA 43482-47559
GIẢI NHÌ 22934
GIẢI NHẤT 31990
GIẢI ĐẶC BIỆT 957311

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 05/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 05/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-84-40-11
GIẢI SÁU 071-914-922
GIẢI NĂM 3504-9774-7369-1318-2325-0278
GIẢI TƯ 9386-5211-1352-1440
GIẢI BA 86409-19336-52232-57170-72166-57740
GIẢI NHÌ 68659-92257
GIẢI NHẤT 16935
GIẢI ĐẶC BIỆT 66992

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 26/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 26/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-70-40-37
GIẢI SÁU 203-330-633
GIẢI NĂM 0314-6945-0521-6066-8579-0910
GIẢI TƯ 6225-6043-3742-0666
GIẢI BA 57669-79931-24351-86322-54511-71826
GIẢI NHÌ 78836-71711
GIẢI NHẤT 59302
GIẢI ĐẶC BIỆT 55600

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 26/02/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 26/02/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 87
GIẢI BẢY 131
GIẢI SÁU 1619-9537-5041
GIẢI NĂM 7426
GIẢI TƯ 37878-51508-46913-46070-69583-62800-45539
GIẢI BA 57064-26967
GIẢI NHÌ 32380
GIẢI NHẤT 40361
GIẢI ĐẶC BIỆT 744914

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 26/02/2020 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 26/02/2020 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 69
GIẢI BẢY 239
GIẢI SÁU 6750-3287-2328
GIẢI NĂM 7743
GIẢI TƯ 56055-11987-95348-94596-28776-26273-56987
GIẢI BA 07465-08293
GIẢI NHÌ 88101
GIẢI NHẤT 28854
GIẢI ĐẶC BIỆT 677972

XSVL SXVL Miền Nam Vĩnh Long Thứ Sáu 26/02/2020 KQXS Vĩnh Long XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSVL SXVL Miền Nam Vĩnh Long Thứ Sáu 26/02/2020 KQXS Vĩnh Long XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 11
GIẢI BẢY 446
GIẢI SÁU 7405-6739-0823
GIẢI NĂM 3005
GIẢI TƯ 61398-31268-91771-44203-46290-97390-64000
GIẢI BA 07069-80125
GIẢI NHÌ 93891
GIẢI NHẤT 07257
GIẢI ĐẶC BIỆT 046384

XSTRV SXTRV Miền Nam Trà Vinh Thứ 6 26/02/2020 KQXS Trà Vinh XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTRV SXTRV Miền Nam Trà Vinh Thứ 6 26/02/2020 KQXS Trà Vinh XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 53
GIẢI BẢY 143
GIẢI SÁU 1028-3063-2450
GIẢI NĂM 7003
GIẢI TƯ 76461-63784-75856-13694-12406-13814-13872
GIẢI BA 96388-29837
GIẢI NHÌ 78415
GIẢI NHẤT 74578
GIẢI ĐẶC BIỆT 557933

XSBD SXBD Miền Nam Bình Dương Thứ 6 26/02/2020 KQXS Bình Dương XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBD SXBD Miền Nam Bình Dương Thứ 6 26/02/2020 KQXS Bình Dương XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 87
GIẢI BẢY 736
GIẢI SÁU 5736-6543-5422
GIẢI NĂM 0762
GIẢI TƯ 01418-63918-26908-08008-75957-03641-14777
GIẢI BA 38984-84649
GIẢI NHÌ 17777
GIẢI NHẤT 70545
GIẢI ĐẶC BIỆT 513093

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 19/02/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 19/02/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 30
GIẢI BẢY 938
GIẢI SÁU 4692-3731-3990
GIẢI NĂM 7372
GIẢI TƯ 23298-60703-84341-69899-70014-58381-71635
GIẢI BA 61766-13409
GIẢI NHÌ 55477
GIẢI NHẤT 65186
GIẢI ĐẶC BIỆT 312872

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 19/02/2020 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 19/02/2020 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 39
GIẢI BẢY 706
GIẢI SÁU 8398-6463-2419
GIẢI NĂM 7403
GIẢI TƯ 84235-49275-19077-09761-61191-59244-02495
GIẢI BA 65899-64499
GIẢI NHÌ 54070
GIẢI NHẤT 18048
GIẢI ĐẶC BIỆT 326563

XSVL SXVL Miền Nam Vĩnh Long Thứ Sáu 19/02/2020 KQXS Vĩnh Long XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSVL SXVL Miền Nam Vĩnh Long Thứ Sáu 19/02/2020 KQXS Vĩnh Long XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 29
GIẢI BẢY 959
GIẢI SÁU 1032-0337-9821
GIẢI NĂM 5669
GIẢI TƯ 80202-44639-09493-43843-79145-11175-92740
GIẢI BA 76636-21357
GIẢI NHÌ 32157
GIẢI NHẤT 82016
GIẢI ĐẶC BIỆT 560838

XSTRV SXTRV Miền Nam Trà Vinh Thứ 6 19/02/2020 KQXS Trà Vinh XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTRV SXTRV Miền Nam Trà Vinh Thứ 6 19/02/2020 KQXS Trà Vinh XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 05
GIẢI BẢY 367
GIẢI SÁU 5818-3890-0582
GIẢI NĂM 4461
GIẢI TƯ 46107-37463-33442-15740-35324-74303-08331
GIẢI BA 66546-50978
GIẢI NHÌ 60840
GIẢI NHẤT 86495
GIẢI ĐẶC BIỆT 051271

XSBD SXBD Miền Nam Bình Dương Thứ 6 19/02/2020 KQXS Bình Dương XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBD SXBD Miền Nam Bình Dương Thứ 6 19/02/2020 KQXS Bình Dương XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 79
GIẢI BẢY 136
GIẢI SÁU 3426-1371-5691
GIẢI NĂM 8748
GIẢI TƯ 16528-59564-63865-85599-38145-97161-48730
GIẢI BA 87778-70528
GIẢI NHÌ 54455
GIẢI NHẤT 24048
GIẢI ĐẶC BIỆT 087753

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 19/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 19/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-43-20-18
GIẢI SÁU 464-135-554
GIẢI NĂM 0259-6908-8178-6533-9420-4716
GIẢI TƯ 6906-6085-5159-5226
GIẢI BA 43908-30333-05682-89923-46822-95324
GIẢI NHÌ 14103-96867
GIẢI NHẤT 91506
GIẢI ĐẶC BIỆT 11103
gtag('config', 'AW-809319480');