XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 19/03/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 19/03/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 12
GIẢI BẢY 496
GIẢI SÁU 8260-8967-8423
GIẢI NĂM 0581
GIẢI TƯ 74191-75855-88127-81440-07152-35380-05772
GIẢI BA 25403-35043
GIẢI NHÌ 19415
GIẢI NHẤT 61596
GIẢI ĐẶC BIỆT 850304

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 12/03/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 12/03/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 72
GIẢI BẢY 180
GIẢI SÁU 7810-6128-3235
GIẢI NĂM 3100
GIẢI TƯ 41945-55525-81654-43879-42490-00025-30931
GIẢI BA 23022-32247
GIẢI NHÌ 02750
GIẢI NHẤT 49690
GIẢI ĐẶC BIỆT 099710

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 05/03/2021 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 05/03/2021 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 31
GIẢI BẢY 649
GIẢI SÁU 0886-4355-4004
GIẢI NĂM 9552
GIẢI TƯ 22863-67191-32715-59607-10054-92793-65791
GIẢI BA 22086-17708
GIẢI NHÌ 72990
GIẢI NHẤT 36862
GIẢI ĐẶC BIỆT 165133

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 26/02/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 26/02/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 87
GIẢI BẢY 131
GIẢI SÁU 1619-9537-5041
GIẢI NĂM 7426
GIẢI TƯ 37878-51508-46913-46070-69583-62800-45539
GIẢI BA 57064-26967
GIẢI NHÌ 32380
GIẢI NHẤT 40361
GIẢI ĐẶC BIỆT 744914

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 19/02/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 19/02/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 30
GIẢI BẢY 938
GIẢI SÁU 4692-3731-3990
GIẢI NĂM 7372
GIẢI TƯ 23298-60703-84341-69899-70014-58381-71635
GIẢI BA 61766-13409
GIẢI NHÌ 55477
GIẢI NHẤT 65186
GIẢI ĐẶC BIỆT 312872

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 12/02/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 12/02/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 07
GIẢI BẢY 941
GIẢI SÁU 4232-5835-5225
GIẢI NĂM 6047
GIẢI TƯ 42921-11467-80090-20983-47866-27778-65519
GIẢI BA 64606-38137
GIẢI NHÌ 31046
GIẢI NHẤT 04887
GIẢI ĐẶC BIỆT 248133

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 05/02/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 05/02/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 00
GIẢI BẢY 326
GIẢI SÁU 7655-0820-3960
GIẢI NĂM 5544
GIẢI TƯ 65874-99770-05175-49612-72957-23901-58577
GIẢI BA 62406-39084
GIẢI NHÌ 17673
GIẢI NHẤT 20808
GIẢI ĐẶC BIỆT 790114

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 29/1/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 29/1/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 77
GIẢI BẢY 723
GIẢI SÁU 2858-3240-0043
GIẢI NĂM 0846
GIẢI TƯ 15683-57024-00205-39693-99898-08754-00151
GIẢI BA 97506-20437
GIẢI NHÌ 11254
GIẢI NHẤT 64562
GIẢI ĐẶC BIỆT 584868

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 22/1/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 22/1/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 22
GIẢI BẢY 534
GIẢI SÁU 5882-1352-6372
GIẢI NĂM 5133
GIẢI TƯ 96351-74957-72047-49600-79778-55136-38570
GIẢI BA 85275-16154
GIẢI NHÌ 29333
GIẢI NHẤT 32786
GIẢI ĐẶC BIỆT 930093

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 15/1/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 15/1/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 36
GIẢI BẢY 290
GIẢI SÁU 4644-5353-8693
GIẢI NĂM 2263
GIẢI TƯ 13812-01771-14613-68337-00787-98967-16895
GIẢI BA 41395-47148
GIẢI NHÌ 90495
GIẢI NHẤT 21650
GIẢI ĐẶC BIỆT 014540

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 8/1/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 8/1/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 06
GIẢI BẢY 711
GIẢI SÁU 6183-3545-9672
GIẢI NĂM 1248
GIẢI TƯ 20630-16030-24963-84009-88839-69875-50503
GIẢI BA 06775-49203
GIẢI NHÌ 56435
GIẢI NHẤT 83645
GIẢI ĐẶC BIỆT 941402

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 1/1/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 1/1/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 11
GIẢI BẢY 430
GIẢI SÁU 0922-1276-4182
GIẢI NĂM 9953
GIẢI TƯ 46777-96999-16461-38726-29057-82289-10610
GIẢI BA 07141-58747
GIẢI NHÌ 14720
GIẢI NHẤT 13842
GIẢI ĐẶC BIỆT 121302

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 25/12/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 25/12/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 26
GIẢI BẢY 969
GIẢI SÁU 2824-3937-7030
GIẢI NĂM 3936
GIẢI TƯ 51597-91755-61562-88688-86026-42313-82758
GIẢI BA 18458-25085
GIẢI NHÌ 60013
GIẢI NHẤT 80103
GIẢI ĐẶC BIỆT 677611

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 18/12/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 18/12/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 79
GIẢI BẢY 24
GIẢI SÁU 7029-4261-5077
GIẢI NĂM 9784
GIẢI TƯ 96886-45252-74052-07100-51167-58731-80986
GIẢI BA 56927-40694
GIẢI NHÌ 76263
GIẢI NHẤT 79896
GIẢI ĐẶC BIỆT 505535

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 11/12/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 11/12/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 84
GIẢI BẢY 23
GIẢI SÁU 2422-7656-4961
GIẢI NĂM 3762
GIẢI TƯ 69578-97301-16071-44065-92879-15034-44512
GIẢI BA 67622-21087
GIẢI NHÌ 88302
GIẢI NHẤT 87781
GIẢI ĐẶC BIỆT 556335

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 4/12/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 4/12/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 37
GIẢI BẢY 737
GIẢI SÁU 2580-8051-2711
GIẢI NĂM 7205
GIẢI TƯ 50974-51986-07386-14859-33119-94736-02154
GIẢI BA 28342-19169
GIẢI NHÌ 56321
GIẢI NHẤT 65143
GIẢI ĐẶC BIỆT 613578

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 27/11/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 27/11/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 68
GIẢI BẢY 957
GIẢI SÁU 6036-4827-4408
GIẢI NĂM 5382
GIẢI TƯ 06172-42002-39721-44231-36134-83457-71002
GIẢI BA 22587-39753
GIẢI NHÌ 26602
GIẢI NHẤT 12356
GIẢI ĐẶC BIỆT 265750

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 20/11/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 20/11/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 94
GIẢI BẢY 441
GIẢI SÁU 9702-1250-1814
GIẢI NĂM 6540
GIẢI TƯ 03558-54282-67127-22812-12512-90207-18457
GIẢI BA 12019-42416
GIẢI NHÌ 01274
GIẢI NHẤT 21018
GIẢI ĐẶC BIỆT 681318

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 13/11/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 13/11/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 43
GIẢI BẢY 545
GIẢI SÁU 9546-2853-3071
GIẢI NĂM 1569
GIẢI TƯ 66076-91467-11737-48150-22876-33737-26725
GIẢI BA 95957-37730
GIẢI NHÌ 78230
GIẢI NHẤT 59385
GIẢI ĐẶC BIỆT 480458

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 6/11/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 6/11/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 91
GIẢI BẢY 971
GIẢI SÁU 7303-1590-6896
GIẢI NĂM 9129
GIẢI TƯ 75063-87532-70078-00687-11683-80684-19327
GIẢI BA 97776-65459
GIẢI NHÌ 81931
GIẢI NHẤT 79479
GIẢI ĐẶC BIỆT 239230

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 30/10/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 30/10/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 42
GIẢI BẢY 113
GIẢI SÁU 8189-2280-5601
GIẢI NĂM 5627
GIẢI TƯ 67668-26815-31091-89359-21493-23511-91731
GIẢI BA 99390-96443
GIẢI NHÌ 82169
GIẢI NHẤT 61853
GIẢI ĐẶC BIỆT 890299

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 23/10/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 23/10/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 29
GIẢI BẢY 113
GIẢI SÁU 2558-8947-3830
GIẢI NĂM 5893
GIẢI TƯ 79253-08690-32375-77118-14163-83940-99822
GIẢI BA 70729-20278
GIẢI NHÌ 12918
GIẢI NHẤT 03936
GIẢI ĐẶC BIỆT 706642

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 16/10/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 16/10/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 50
GIẢI BẢY 452
GIẢI SÁU 2774-8167-6249
GIẢI NĂM 8964
GIẢI TƯ 78323-08470-44222-89883-05590-75577-54744
GIẢI BA 33283-27902
GIẢI NHÌ 80759
GIẢI NHẤT 27292
GIẢI ĐẶC BIỆT 68312

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 9/10/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 9/10/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 54
GIẢI BẢY 810
GIẢI SÁU 1803-5764-2559
GIẢI NĂM 2084
GIẢI TƯ 66010-47013-33522-58094-78729-82799-30911
GIẢI BA 48003-10413
GIẢI NHÌ 54634
GIẢI NHẤT 92915
GIẢI ĐẶC BIỆT 175330

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 2/10/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 2/10/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 48
GIẢI BẢY 130
GIẢI SÁU 4539-5876-5364
GIẢI NĂM 6686
GIẢI TƯ 61990-26244-50209-30927-63579-77701-84208
GIẢI BA 82436-24133
GIẢI NHÌ 48336
GIẢI NHẤT 21176
GIẢI ĐẶC BIỆT 969462

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 25/9/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 25/9/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 99
GIẢI BẢY 870
GIẢI SÁU 5901-3736-2460
GIẢI NĂM 4106
GIẢI TƯ 33804-72142-04240-64147-20014-74628-47455
GIẢI BA 65968-91283
GIẢI NHÌ 05861
GIẢI NHẤT 22646
GIẢI ĐẶC BIỆT 333325

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 18/9/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 18/9/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 96
GIẢI BẢY 019
GIẢI SÁU 4405-8438-8122
GIẢI NĂM 0623
GIẢI TƯ 81955-61312-94862-69362-59313-20661-55719
GIẢI BA 10381-19577
GIẢI NHÌ 71763
GIẢI NHẤT 61184
GIẢI ĐẶC BIỆT 517744

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 11/9/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ninh Thuận T6 11/9/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 71
GIẢI BẢY 805
GIẢI SÁU 8494-0409-2876
GIẢI NĂM 8430
GIẢI TƯ 80033-28418-34723-87457-18954-43839-93655
GIẢI BA 95401-48654
GIẢI NHÌ 70406
GIẢI NHẤT 43661
GIẢI ĐẶC BIỆT 125194

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận T6 4/9/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận T6 4/9/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 96
GIẢI BẢY 562
GIẢI SÁU 3402-7911-4628
GIẢI NĂM 3494
GIẢI TƯ 78999-91290-07643-56078-41313-26909-22856
GIẢI BA 50967-75670
GIẢI NHÌ 48608
GIẢI NHẤT 37701
GIẢI ĐẶC BIỆT 976668

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận T5 28/8/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận T5 28/8/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT xsnt

GIẢI TÁM 27
GIẢI BẢY 459
GIẢI SÁU 7981

0944

5701

GIẢI NĂM 8971
GIẢI TƯ 63617

18023

49193

59665

36619

68898

11469

GIẢI BA 49082

65424

GIẢI NHÌ 04617
GIẢI NHẤT 74590
GIẢI ĐẶC BIỆT 186700
gtag('config', 'AW-809319480');