XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 25/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 25/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY
GIẢI SÁU
GIẢI NĂM
GIẢI TƯ
GIẢI BA
GIẢI NHÌ
GIẢI NHẤT
GIẢI ĐẶC BIỆT

XSDN SXDN Miền Trung Đà Nẵng Thứ 4 24/03/2021 KQXS Đà Nẵng XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSDN SXDN Miền Trung Đà Nẵng Thứ 4 24/03/2021 KQXS Đà Nẵng XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 89
GIẢI BẢY 127
GIẢI SÁU 6374-5610-1818
GIẢI NĂM 0975
GIẢI TƯ 82955-80868-92946-96895-14426-38480-27709
GIẢI BA 85032-77815
GIẢI NHÌ 38299
GIẢI NHẤT 72927
GIẢI ĐẶC BIỆT 776113

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 24/03/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 24/03/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY
GIẢI SÁU
GIẢI NĂM
GIẢI TƯ
GIẢI BA
GIẢI NHÌ
GIẢI NHẤT
GIẢI ĐẶC BIỆT

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 23/03/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 23/03/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-29-57-41
GIẢI SÁU 166-489-122
GIẢI NĂM 4654-7854-8140-3821-5628-8489
GIẢI TƯ 7384-6503-9374-5817
GIẢI BA 94653-56116-35594-68298-18107-43978
GIẢI NHÌ 95547-39052
GIẢI NHẤT 30063
GIẢI ĐẶC BIỆT 85639

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 22/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 22/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY
GIẢI SÁU
GIẢI NĂM
GIẢI TƯ
GIẢI BA
GIẢI NHÌ
GIẢI NHẤT
GIẢI ĐẶC BIỆT

XSTB XSTB Miền Bắc Thái Bình CN 21/03/2021 KQXS Thái Bình XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTB XSTB Miền Bắc Thái Bình CN 21/03/2021 KQXS Thái Bình XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY
GIẢI SÁU
GIẢI NĂM
GIẢI TƯ
GIẢI BA
GIẢI NHÌ
GIẢI NHẤT
GIẢI ĐẶC BIỆT

XSNĐ SXNĐ Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 20/03/2021 KQXS Nam Định XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNĐ SXNĐ Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 20/03/2021 KQXS Nam Định XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-76-66-51
GIẢI SÁU 905-348-884
GIẢI NĂM 9827-0689-5421-9339-0196-0659
GIẢI TƯ 4348-4838-1668-7448
GIẢI BA 34118-15472-33743-63920-20211-95572
GIẢI NHÌ 60631-28008
GIẢI NHẤT 44237
GIẢI ĐẶC BIỆT 97438

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 19/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 19/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY
GIẢI SÁU
GIẢI NĂM
GIẢI TƯ
GIẢI BA
GIẢI NHÌ
GIẢI NHẤT
GIẢI ĐẶC BIỆT

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 18/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 18/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-26-17-31
GIẢI SÁU 538-324-284
GIẢI NĂM 3246-6876-2334-9242-8469-9584
GIẢI TƯ 0663-8451-6650-1786
GIẢI BA 29387-50506-22046-42826-01939-96189
GIẢI NHÌ 59790-11746
GIẢI NHẤT 24313
GIẢI ĐẶC BIỆT 37733

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 17/03/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 17/03/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-07-02-24
GIẢI SÁU 929-899-252
GIẢI NĂM 1188-0816-2060-1329-9837-1633
GIẢI TƯ 8052-3470-4066-1672
GIẢI BA 49400-49053-48238-87416-21662-18889
GIẢI NHÌ 32168-99294
GIẢI NHẤT 15227
GIẢI ĐẶC BIỆT 72152

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 16/03/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 16/03/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY
GIẢI SÁU
GIẢI NĂM
GIẢI TƯ
GIẢI BA
GIẢI NHÌ
GIẢI NHẤT
GIẢI ĐẶC BIỆT

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 15/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 15/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-29-25-56
GIẢI SÁU 241-440-245
GIẢI NĂM 9410-0045-7567-2187-5239-5783
GIẢI TƯ 3698-6631-3731-4702
GIẢI BA 76346-03367-69222-32487-89062-78379
GIẢI NHÌ 87157-15729
GIẢI NHẤT 41098
GIẢI ĐẶC BIỆT 61924

XSTB XSTB Miền Bắc Thái Bình CN 14/03/2021 KQXS Thái Bình XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTB XSTB Miền Bắc Thái Bình CN 14/03/2021 KQXS Thái Bình XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 29-85-93-90
GIẢI SÁU 764-932-902
GIẢI NĂM 1541-0960-4038-9733-0406-2704
GIẢI TƯ 6916-4858-9751-0071
GIẢI BA 26477-71139-83288-17391-44056-66838
GIẢI NHÌ 53681-78181
GIẢI NHẤT 3881
GIẢI ĐẶC BIỆT 45587

XSNĐ SXNĐ Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 13/03/2021 KQXS Nam Định XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNĐ SXNĐ Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 13/03/2021 KQXS Nam Định XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-34-02-28
GIẢI SÁU 590-922-609
GIẢI NĂM 8043-7832-6097-0462-5642-0871
GIẢI TƯ 3563-6980-6200-3558
GIẢI BA 28056-89233-14363-27047-63639-08420
GIẢI NHÌ 03193-68084
GIẢI NHẤT 99964
GIẢI ĐẶC BIỆT 95112

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 12/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 12/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-70-38-84
GIẢI SÁU 083-841-689
GIẢI NĂM 3840-2898-8403-6303-1622-4893
GIẢI TƯ 2609-2739-8536-8966
GIẢI BA 31297-18684-63601-54663-65777-16129
GIẢI NHÌ 78489-29688
GIẢI NHẤT 84075
GIẢI ĐẶC BIỆT 85439

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 11/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 11/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-72-16-38
GIẢI SÁU 537-416-661
GIẢI NĂM 0694-2666-7891-6413-3079-8373
GIẢI TƯ 6171-0525-7568-0543
GIẢI BA 47531-60984-67697-94993-73896-31181
GIẢI NHÌ 99990-60827
GIẢI NHẤT 10974
GIẢI ĐẶC BIỆT 47526

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 10/03/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 10/03/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 94-75-42-95
GIẢI SÁU 993-311-470
GIẢI NĂM 3099-9110-5717-8799-9924-7762
GIẢI TƯ 4006-6559-1777-6720
GIẢI BA 73798-27267-11136-91454-79233-80885
GIẢI NHÌ 11092-41976
GIẢI NHẤT 24142
GIẢI ĐẶC BIỆT 61639

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 09/03/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 09/03/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-45-69-26
GIẢI SÁU 942-836-525
GIẢI NĂM 8002-4075-1045-7278-9575-3695
GIẢI TƯ 0833-4362-9088-3597
GIẢI BA 79781-19377-63404-63177-04844-66570
GIẢI NHÌ 27019-73169
GIẢI NHẤT 20562
GIẢI ĐẶC BIỆT 97736

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 08/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 08/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-17-65-75
GIẢI SÁU 546-175-031
GIẢI NĂM 2759-1767-4817-0580-5250-3644
GIẢI TƯ 0589-6444-0415-4512
GIẢI BA 57792-60347-61714-30836-44243-36984
GIẢI NHÌ 93709-21638
GIẢI NHẤT 94188
GIẢI ĐẶC BIỆT 20859

XSTB XSTB Miền Bắc Thái Bình CN 07/03/2021 KQXS Thái Bình XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTB XSTB Miền Bắc Thái Bình CN 07/03/2021 KQXS Thái Bình XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-39-57-75
GIẢI SÁU 355-915-266
GIẢI NĂM 0867-1261-8655-6600-9847-2143
GIẢI TƯ 0167-9845-4859-8093
GIẢI BA 88049-77803-97934-33925-27140-69168
GIẢI NHÌ 42264-13340
GIẢI NHẤT 63732
GIẢI ĐẶC BIỆT 38433

XSNĐ SXNĐ Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 06/03/2021 KQXS Nam Định XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNĐ SXNĐ Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 06/03/2021 KQXS Nam Định XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-47-37-30
GIẢI SÁU 264-940-890
GIẢI NĂM 9560-0411-8642-3718-9371-1501
GIẢI TƯ 9946-7782-0527-8668
GIẢI BA 32460-87555-92061-61625-14908-00998
GIẢI NHÌ 95645-62513
GIẢI NHẤT 27134
GIẢI ĐẶC BIỆT 61918

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 05/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 05/03/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-84-40-11
GIẢI SÁU 071-914-922
GIẢI NĂM 3504-9774-7369-1318-2325-0278
GIẢI TƯ 9386-5211-1352-1440
GIẢI BA 86409-19336-52232-57170-72166-57740
GIẢI NHÌ 68659-92257
GIẢI NHẤT 16935
GIẢI ĐẶC BIỆT 66992

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 04/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 04/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-60-37-69
GIẢI SÁU 527-640-880
GIẢI NĂM 0963-7658-5351-0135-2576-4252
GIẢI TƯ 2860-5190-3378-5910
GIẢI BA 55433-52194-27114-74980-33385-33113
GIẢI NHÌ 39809-24663
GIẢI NHẤT 19162
GIẢI ĐẶC BIỆT 96100

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 03/03/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 03/03/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 98-97-44-73
GIẢI SÁU 746-846-202
GIẢI NĂM 8823-6842-7275-7496-3805-6910
GIẢI TƯ 6699-7395-0095-0326
GIẢI BA 68174-58379-03677-41070-65097-32670
GIẢI NHÌ 24769-36622
GIẢI NHẤT 84221
GIẢI ĐẶC BIỆT 63410

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 02/03/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 02/03/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-54-33-53
GIẢI SÁU 988-868-811
GIẢI NĂM 5454-6352-0665-3277-8876-6220
GIẢI TƯ 7091-0350-6653-8444
GIẢI BA 90882-13897-53971-16595-90530-47644
GIẢI NHÌ 16169-64606
GIẢI NHẤT 45915
GIẢI ĐẶC BIỆT 87462

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 22/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 22/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-18-32-16
GIẢI SÁU 718-462-025
GIẢI NĂM 3242-5032-8071-7329-7493-0875
GIẢI TƯ 6424-1416-0405-9483
GIẢI BA 85526-36698-75087-25643-46163-77825
GIẢI NHÌ 90233-40768
GIẢI NHẤT 39543
GIẢI ĐẶC BIỆT 77708

XSTB XSTB Miền Bắc Thái Bình CN 28/2/2021 KQXS Thái Bình XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTB XSTB Miền Bắc Thái Bình CN 28/2/2021 KQXS Thái Bình XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-10-04-43
GIẢI SÁU 875-242-975
GIẢI NĂM 6777-5032-3718-5740-9094-3035
GIẢI TƯ 8543-9909-5376-4337
GIẢI BA 28577-60852-29047-52445-01560-80255
GIẢI NHÌ 50110-27282
GIẢI NHẤT 4743
GIẢI ĐẶC BIỆT 30398

XSNĐ SXNĐ Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 27/02/2021 KQXS Nam Định XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNĐ SXNĐ Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 27/02/2021 KQXS Nam Định XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-54-42-21
GIẢI SÁU 078-988-279
GIẢI NĂM 5982-9727-6391-2386-8266-3383
GIẢI TƯ 9706-2583-3438-4088
GIẢI BA 33973-06118-42871-20486-40204-15775
GIẢI NHÌ 05722-96218
GIẢI NHẤT 85377
GIẢI ĐẶC BIỆT 26313

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 26/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 26/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-70-40-37
GIẢI SÁU 203-330-633
GIẢI NĂM 0314-6945-0521-6066-8579-0910
GIẢI TƯ 6225-6043-3742-0666
GIẢI BA 57669-79931-24351-86322-54511-71826
GIẢI NHÌ 78836-71711
GIẢI NHẤT 59302
GIẢI ĐẶC BIỆT 55600

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 25/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 25/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-98-05-73
GIẢI SÁU 631-833-406
GIẢI NĂM 7013-8211-8017-1160-4564-7055
GIẢI TƯ 2972-1141-5546-9411
GIẢI BA 86484-98975-32529-41999-83797-88245
GIẢI NHÌ 20074-32589
GIẢI NHẤT 42177
GIẢI ĐẶC BIỆT 35855
gtag('config', 'AW-809319480');