XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 24/02/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 24/02/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-78-02-68
GIẢI SÁU 185-609-564
GIẢI NĂM 3640-8917-8654-4150-4993-6847
GIẢI TƯ 4639-3060-0385-5877
GIẢI BA 52693-70286-16719-69491-29122-08843
GIẢI NHÌ 22638-92974
GIẢI NHẤT 73168
GIẢI ĐẶC BIỆT 93315

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 23/02/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 23/02/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-08-59-86
GIẢI SÁU 983-606-343
GIẢI NĂM 7374-4158-9701-1117-6132-1301
GIẢI TƯ 6321-6491-5875-2498
GIẢI BA 85597-80481-92887-00464-54369-92065
GIẢI NHÌ 97658-76413
GIẢI NHẤT 80128
GIẢI ĐẶC BIỆT 17110

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 22/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 22/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-18-32-16
GIẢI SÁU 718-462-025
GIẢI NĂM 3242-5032-8071-7329-7493-0875
GIẢI TƯ 6424-1416-0405-9483
GIẢI BA 85526-36698-75087-25643-46163-77825
GIẢI NHÌ 90233-40768
GIẢI NHẤT 39543
GIẢI ĐẶC BIỆT 77708

XSTB XSTB Miền Bắc Thái Bình CN 21/2/2021 KQXS Thái Bình XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTB XSTB Miền Bắc Thái Bình CN 21/2/2021 KQXS Thái Bình XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-19-82-08
GIẢI SÁU 527-740-449
GIẢI NĂM 8808-4120-7478-4849-9516-4310
GIẢI TƯ 5872-6569-5395-5305
GIẢI BA 77624-09513-00688-14994-48769-07498
GIẢI NHÌ 59920-25777
GIẢI NHẤT 9740
GIẢI ĐẶC BIỆT 57607

XSNĐ SXNĐ Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 20/02/2021 KQXS Nam Định XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNĐ SXNĐ Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 20/02/2021 KQXS Nam Định XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-47-37-44
GIẢI SÁU 047-209-578
GIẢI NĂM 0758-4488-0206-5484-2382-0709
GIẢI TƯ 8614-3339-7682-4643
GIẢI BA 16815-76167-85737-26969-17371-21586
GIẢI NHÌ 90433-47790
GIẢI NHẤT 44389
GIẢI ĐẶC BIỆT 70030

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 19/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 19/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-43-20-18
GIẢI SÁU 464-135-554
GIẢI NĂM 0259-6908-8178-6533-9420-4716
GIẢI TƯ 6906-6085-5159-5226
GIẢI BA 43908-30333-05682-89923-46822-95324
GIẢI NHÌ 14103-96867
GIẢI NHẤT 91506
GIẢI ĐẶC BIỆT 11103

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 18/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 18/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-47-06-89
GIẢI SÁU 899-380-869
GIẢI NĂM 3225-3782-2009-7834-9270-2433
GIẢI TƯ 4424-0347-6323-6026
GIẢI BA 75281-20408-41646-90334-29677-63460
GIẢI NHÌ 30363-09808
GIẢI NHẤT 69529
GIẢI ĐẶC BIỆT 81910

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 17/02/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 17/02/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-85-65-58
GIẢI SÁU 838-264-069
GIẢI NĂM 4529-0268-0690-9457-9633-7264
GIẢI TƯ 9354-7816-7190-4799
GIẢI BA 63790-46832-73087-70582-20932-77527
GIẢI NHÌ 45665-66608
GIẢI NHẤT 48772
GIẢI ĐẶC BIỆT 05177

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 16/02/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 16/02/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-22-41-17
GIẢI SÁU 385-619-251
GIẢI NĂM 8770-2923-1332-5875-0746-3009
GIẢI TƯ 7372-4889-3748-0586
GIẢI BA 24766-26094-92609-67516-91720-75444
GIẢI NHÌ 42653-30557
GIẢI NHẤT 24958
GIẢI ĐẶC BIỆT 11503

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 15/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 15/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-41-96-94
GIẢI SÁU 363-541-782
GIẢI NĂM 5252-1682-7065-2061-4855-1915
GIẢI TƯ 7346-5935-9991-8558
GIẢI BA 09089-28684-83380-75841-16786-77493
GIẢI NHÌ 94890-93914
GIẢI NHẤT 33164
GIẢI ĐẶC BIỆT 56286

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 10/02/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 10/02/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 34-04-32-10
GIẢI SÁU 344-833-564
GIẢI NĂM 6421-9478-1087-9581-9975-1939
GIẢI TƯ 9163-7289-5975-0162
GIẢI BA 31408-92936-91307-19268-99140-09912
GIẢI NHÌ 20300-66822
GIẢI NHẤT 65961
GIẢI ĐẶC BIỆT 04629

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 09/02/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 09/02/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-62-47-36
GIẢI SÁU 328-663-971
GIẢI NĂM 8266-5050-3338-8384-1355-8984
GIẢI TƯ 3236-0158-0289-5532
GIẢI BA 16494-15952-87566-98018-61687-49689
GIẢI NHÌ 56382-59467
GIẢI NHẤT 2990
GIẢI ĐẶC BIỆT 38792

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 08/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 08/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-80-38-92
GIẢI SÁU 979-976-314
GIẢI NĂM 4988-9858-9393-0705-7975-0412
GIẢI TƯ 3446-8914-4198-7999
GIẢI BA 41725-98391-04989-74828-74456-74215
GIẢI NHÌ 63925-29882
GIẢI NHẤT 58433
GIẢI ĐẶC BIỆT 42991

XSTB XSTB Miền Bắc Thái Bình CN 07/2/2021 KQXS Thái Bình XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTB XSTB Miền Bắc Thái Bình CN 07/2/2021 KQXS Thái Bình XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-80-14-93
GIẢI SÁU 065-977-877
GIẢI NĂM 5778-8055-2644-6342-4213-2274
GIẢI TƯ 1154-6529-1334-7407
GIẢI BA 49953-37171-16771-14352-20535-68525
GIẢI NHÌ 03470-86957
GIẢI NHẤT 49164
GIẢI ĐẶC BIỆT 25119

XSNĐ SXNĐ Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 06/02/2021 KQXS Nam Định XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNĐ SXNĐ Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 06/02/2021 KQXS Nam Định XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-39-87-13
GIẢI SÁU 111-924-870
GIẢI NĂM 1263-0129-5507-9846-3264-7385
GIẢI TƯ 9919-1306-9509-9899
GIẢI BA 18621-12168-88803-67809-18130-22678
GIẢI NHÌ 95907-38690
GIẢI NHẤT 81178
GIẢI ĐẶC BIỆT 37427

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 05/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 05/02/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-88-39-14
GIẢI SÁU 444-718-268
GIẢI NĂM 2327-0821-0064-7717-4532-1681
GIẢI TƯ 7128-9292-4278-5915
GIẢI BA 05920-84407-66568-10425-96873-84798
GIẢI NHÌ 61323-88532
GIẢI NHẤT 61417
GIẢI ĐẶC BIỆT 48520

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 04/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 04/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-71-44-45
GIẢI SÁU 496-169-543
GIẢI NĂM 9772-7833-5995-1267-4720-8940
GIẢI TƯ 5362-0911-3515-4807
GIẢI BA 35345-43691-68718-86132-52225-19869
GIẢI NHÌ 42952-42457
GIẢI NHẤT 12833
GIẢI ĐẶC BIỆT 48218

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 03/02/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBN SXBN Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 03/02/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 97-26-42-33
GIẢI SÁU 287-865-292
GIẢI NĂM 2850-6272-4043-5386-6423-4231
GIẢI TƯ 0869-0360-0179-8405
GIẢI BA 33912-66566-22883-51676-45105-32182
GIẢI NHÌ 16475-50706
GIẢI NHẤT 68400
GIẢI ĐẶC BIỆT 76349

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 02/02/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Bắc Quảng Ninh T3 02/02/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-27-89-66
GIẢI SÁU 570-945-490
GIẢI NĂM 5961-7441-2050-7148-3647-1867
GIẢI TƯ 3765-5489-8034-1676
GIẢI BA 93054-14050-89707-04762-30708-66993
GIẢI NHÌ 87665-00106
GIẢI NHẤT 94632
GIẢI ĐẶC BIỆT 15759

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 01/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 01/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-08-84-33
GIẢI SÁU 016-077-438
GIẢI NĂM 8932-3954-3633-3436-2633-6364
GIẢI TƯ 2191-7292-9141-1441
GIẢI BA 07807-30817-30552-69643-25076-59338
GIẢI NHÌ 75934-75198
GIẢI NHẤT 33824
GIẢI ĐẶC BIỆT 54782

XSTB XSTB Miền Bắc Thái Bình CN 31/1/2021 KQXS Thái Bình XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTB XSTB Miền Bắc Thái Bình CN 31/1/2021 KQXS Thái Bình XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-28-30-81
GIẢI SÁU 421-821-898
GIẢI NĂM 6069-7378-7257-7983-9623-1174
GIẢI TƯ 5334-8136-5401-7740
GIẢI BA 27211-91255-90959-85632-88113-99621
GIẢI NHÌ 44181-28727
GIẢI NHẤT 73899
GIẢI ĐẶC BIỆT 17386

XSNĐ SXNĐ Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 30/1/2021 KQXS Nam Định XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNĐ SXNĐ Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 30/1/2021 KQXS Nam Định XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-53-29-16
GIẢI SÁU 120-521-068
GIẢI NĂM 6730-0486-4499-3196-8594-1108
GIẢI TƯ 3107-0795-1697-4453
GIẢI BA 18623-17282-66088-32910-19654-01902
GIẢI NHÌ 82657-07301
GIẢI NHẤT 55959
GIẢI ĐẶC BIỆT 71209

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 29/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSHP SXHP Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 29/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-56-98-90
GIẢI SÁU 867-115-321
GIẢI NĂM 9763-6916-4588-0608-9073-8742
GIẢI TƯ 1963-2870-8793-7261
GIẢI BA 95499-49160-46104-99338-97510-25548
GIẢI NHÌ 03024-33253
GIẢI NHẤT 74085
GIẢI ĐẶC BIỆT 40169

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 28/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 28/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-65-22-41
GIẢI SÁU 908-678-850
GIẢI NĂM 1979-0248-7541-3685-9228-0715
GIẢI TƯ 6381-4938-9584-3714
GIẢI BA 11930-54073-82494-51002-65741-87841
GIẢI NHÌ 14801-69525
GIẢI NHẤT 19071
GIẢI ĐẶC BIỆT 92020

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 27/1/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB xsbn

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 27/1/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB xsbn

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-07-08-29
GIẢI SÁU 176-511-964
GIẢI NĂM 0470-0355-7754-5675-6912-0783
GIẢI TƯ 2606-4588-9453-8418
GIẢI BA 52280-98471-49012-75714-63753-99450
GIẢI NHÌ 75465-16811
GIẢI NHẤT 54147
GIẢI ĐẶC BIỆT 45756

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Quảng Ninh T3 26/1/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB xsqn

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Quảng Ninh T3 26/1/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB xsqn

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-13-76-49
GIẢI SÁU 481-024-838
GIẢI NĂM 1487-5532-3667-2075-1854-6904
GIẢI TƯ 0939-2418-0471-3505
GIẢI BA 14722-09617-06372-97642-83017-89131
GIẢI NHÌ 50297-32684
GIẢI NHẤT 24509
GIẢI ĐẶC BIỆT 33079

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 25/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 25/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-05-88-55
GIẢI SÁU 836-179-033
GIẢI NĂM 7266-7787-7183-0098-3239-7914
GIẢI TƯ 1275-1438-1083-3981
GIẢI BA 98479-33581-30972-70416-42514-76196
GIẢI NHÌ 49479-57764
GIẢI NHẤT 76628
GIẢI ĐẶC BIỆT 00157

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thái Bình CN 24/1/2021 KQXS Thái Bình XSMB xstb

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thái Bình CN 24/1/2021 KQXS Thái Bình XSMB xstb

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-53-26-74
GIẢI SÁU 501-314-381
GIẢI NĂM 1778-2827-1088-0949-2155-4264
GIẢI TƯ 7327-7779-4290-9307
GIẢI BA 13947-82242-73553-11471-63635-21620
GIẢI NHÌ 06052-25341
GIẢI NHẤT 11884
GIẢI ĐẶC BIỆT 45883

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 23/1/2021 KQXS Nam Định XSMB xsnd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 23/1/2021 KQXS Nam Định XSMB xsnd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-22-81-96
GIẢI SÁU 146-648-511
GIẢI NĂM 4768-3530-9114-2694-2311-0920
GIẢI TƯ 3133-6718-0968-4542
GIẢI BA 30928-93562-53443-65324-88899-01181
GIẢI NHÌ 56407-68115
GIẢI NHẤT 70031
GIẢI ĐẶC BIỆT 57860

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 22/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 22/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-66-79-86
GIẢI SÁU 975-649-138
GIẢI NĂM 4240-9067-6766-4874-6126-8781
GIẢI TƯ 2350-7495-3382-3957
GIẢI BA 50923-52161-94571-45049-22063-12002
GIẢI NHÌ 02515-40551
GIẢI NHẤT 84081
GIẢI ĐẶC BIỆT 09264
gtag('config', 'AW-809319480');