Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 21/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 21/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-07-44-66
GIẢI SÁU 924-125-959
GIẢI NĂM 7769-5852-9649-2524-9395-4084
GIẢI TƯ 9658-2580-7860-6652
GIẢI BA 75287-68137-56058-56979-67719-99740
GIẢI NHÌ 06619-35655
GIẢI NHẤT 54409
GIẢI ĐẶC BIỆT 21331

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 20/1/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB xsbn

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 20/1/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB xsbn

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-37-41-91
GIẢI SÁU 070-167-361
GIẢI NĂM 9728-4755-8161-3499-7805-1981
GIẢI TƯ 3600-0336-3138-0575
GIẢI BA 12215-57381-44280-45333-60402-47070
GIẢI NHÌ 55911-27740
GIẢI NHẤT 94248
GIẢI ĐẶC BIỆT 60545

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Quảng Ninh T3 19/1/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB xsqn

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Quảng Ninh T3 19/1/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB xsqn

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-96-55-52
GIẢI SÁU 248-646-116
GIẢI NĂM 8448-8313-5584-9527-1697-4703
GIẢI TƯ 6750-4933-2122-0719
GIẢI BA 31721-22939-19393-86338-94480-25520
GIẢI NHÌ 88201-31483
GIẢI NHẤT 32856
GIẢI ĐẶC BIỆT 23677

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Đồng Tháp T2 18/1/2021 KQXS Đồng Tháp XSMN xsdt

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Đồng Tháp T2 18/1/2021 KQXS Đồng Tháp XSMN xsdt

GIẢI TÁM 69
GIẢI BẢY 264
GIẢI SÁU 3754-5055-2629
GIẢI NĂM 5346
GIẢI TƯ 93471-32355-35285-44604-10854-77308-15375
GIẢI BA 33689-90896
GIẢI NHÌ 30247
GIẢI NHẤT 64825
GIẢI ĐẶC BIỆT 301747

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 18/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 18/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-13-69-23
GIẢI SÁU 494-321-078
GIẢI NĂM 0149-9697-0008-4535-1725-0195
GIẢI TƯ 8202-1717-2304-7338
GIẢI BA 24305-53638-12286-37720-42141-51253
GIẢI NHÌ 06158-89877
GIẢI NHẤT 96884
GIẢI ĐẶC BIỆT 92549

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 16/1/2021 KQXS Nam Định XSMB xsnd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 16/1/2021 KQXS Nam Định XSMB xsnd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-76-85-71
GIẢI SÁU 968-825-724
GIẢI NĂM 5608-8792-4534-1448-0349-2861
GIẢI TƯ 4741-9668-7808-4797
GIẢI BA 97864-15467-16200-33137-19032-27560
GIẢI NHÌ 13716-13938
GIẢI NHẤT 58127
GIẢI ĐẶC BIỆT 12046

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 15/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 15/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-33-47-58
GIẢI SÁU 300-505-685
GIẢI NĂM 0880-6314-8728-3229-3228-1896
GIẢI TƯ 9743-9831-2616-0548
GIẢI BA 21460-45322-08942-64777-99903-68603
GIẢI NHÌ 51148-40526
GIẢI NHẤT 63497
GIẢI ĐẶC BIỆT 68285

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 14/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 14/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-04-10-95
GIẢI SÁU 142-448-562
GIẢI NĂM 5609-1482-3063-0817-0019-9350
GIẢI TƯ 0693-1495-1430-1770
GIẢI BA 01251-21080-30073-33311-23663-69008
GIẢI NHÌ 52762-16210
GIẢI NHẤT 88232
GIẢI ĐẶC BIỆT 51338

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 13/1/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB xsbn

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 13/1/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB xsbn

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-35-71-99
GIẢI SÁU 188-146-460
GIẢI NĂM 8886-7271-3378-9059-4262-2858
GIẢI TƯ 7295-0029-4713-7354
GIẢI BA 64336-21172-87669-76214-95085-69947
GIẢI NHÌ 11276-94309
GIẢI NHẤT 38216
GIẢI ĐẶC BIỆT 02769

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Quảng Ninh T3 12/1/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB xsqn

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Quảng Ninh T3 12/1/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB xsqn

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-77-82-56
GIẢI SÁU 411-379-906
GIẢI NĂM 7271-0472-4405-3653-0336-1701
GIẢI TƯ 3720-7082-8879-5916
GIẢI BA 68063-72753-35051-60748-57701-15172
GIẢI NHÌ 93491-45401
GIẢI NHẤT 87355
GIẢI ĐẶC BIỆT 16592

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 11/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 11/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-95-68-29
GIẢI SÁU 817-092-108
GIẢI NĂM 1270-0970-5541-7163-0474-7764
GIẢI TƯ 7047-4115-7754-7409
GIẢI BA 21836-46147-12685-13714-82314-70690
GIẢI NHÌ 06185-24165
GIẢI NHẤT 63172
GIẢI ĐẶC BIỆT 48146

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thái Bình CN 10/1/2021 KQXS Thái Bình XSMB xstb

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thái Bình CN 10/1/2021 KQXS Thái Bình XSMB xstb

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-95-68-29
GIẢI SÁU 817-092-108
GIẢI NĂM 1270-0970-5541-7163-0474-7764
GIẢI TƯ 7047-4115-7754-7409
GIẢI BA 21836-46147-12685-13714-82314-70690
GIẢI NHÌ 06185-24165
GIẢI NHẤT 63172
GIẢI ĐẶC BIỆT 48146

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 9/1/2021 KQXS Nam Định XSMB xsnd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 9/1/2021 KQXS Nam Định XSMB xsnd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-40-02-17
GIẢI SÁU 751-900-277
GIẢI NĂM 9538-3684-3274-2415-2095-3665
GIẢI TƯ 2573-9123-3390-3611
GIẢI BA 89490-11130-17716-79887-06388-26929
GIẢI NHÌ 61215-80388
GIẢI NHẤT 08356
GIẢI ĐẶC BIỆT 82064

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 8/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 8/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-00-77-61
GIẢI SÁU 694-303-562
GIẢI NĂM 0734-8998-7569-2665-0306-5171
GIẢI TƯ 4433-1343-3747-7960
GIẢI BA 80452-76037-93062-41786-56154-32772
GIẢI NHÌ 70149-28426
GIẢI NHẤT 05627
GIẢI ĐẶC BIỆT 00726

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 7/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 7/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-93-15-34
GIẢI SÁU 040-284-841
GIẢI NĂM 4814-3518-3749-8784-0871-9809
GIẢI TƯ 6288-5987-4489-7646
GIẢI BA 21044-84466-56370-44614-39798-52457
GIẢI NHÌ 28845-15681
GIẢI NHẤT 15562
GIẢI ĐẶC BIỆT 09854

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 6/1/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB xsbn

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 6/1/2021 KQXS Bắc Ninh XSMB xsbn

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-08-46-32
GIẢI SÁU 467-040-049
GIẢI NĂM 7445-3419-6129-6096-9127-9897
GIẢI TƯ 2510-4621-6853-2119
GIẢI BA 73443-21480-97489-88629-59071-00881
GIẢI NHÌ 74911-44677
GIẢI NHẤT 75947
GIẢI ĐẶC BIỆT 90402

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Quảng Ninh T3 5/1/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB xsqn

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Quảng Ninh T3 5/1/2021 KQXS Quảng Ninh XSMB xsqn

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-24-70-83
GIẢI SÁU 257-166-198
GIẢI NĂM 0265-9596-2704-3998-3885-2430
GIẢI TƯ 4737-7623-5214-9688
GIẢI BA 86804-90617-49547-13368-07354-12554
GIẢI NHÌ 43342-31276
GIẢI NHẤT 5036
GIẢI ĐẶC BIỆT 19376

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 4/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 4/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-14-63-71
GIẢI SÁU 880-797-927
GIẢI NĂM 1512-3716-3814-4143-8088-9851
GIẢI TƯ 7434-0809-5921-5509
GIẢI BA 87526-92979-11171-46875-96595-73614
GIẢI NHÌ 19046-79580
GIẢI NHẤT 92795
GIẢI ĐẶC BIỆT 42988

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thái Bình CN 3/1/2021 KQXS Thái Bình XSMB xstb

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thái Bình CN 3/1/2021 KQXS Thái Bình XSMB xstb

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-59-91-25
GIẢI SÁU 597-493-131
GIẢI NĂM 4852-3728-0060-4514-8855-5704
GIẢI TƯ 9618-9587-0840-0372
GIẢI BA 95706-88054-51171-53041-78424-18868
GIẢI NHÌ 95760-90752
GIẢI NHẤT 27110
GIẢI ĐẶC BIỆT 43132

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 2/1/2021 KQXS Nam Định XSMB xsnd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 2/1/2021 KQXS Nam Định XSMB xsnd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-19-29-12
GIẢI SÁU 567-057-083
GIẢI NĂM 3855-0496-1430-4451-4778-9023
GIẢI TƯ 6502-7613-7283-5855
GIẢI BA 46106-78936-81595-03204-82919-14732
GIẢI NHÌ 32886-74910
GIẢI NHẤT 89427
GIẢI ĐẶC BIỆT 20681

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 1/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 1/1/2021 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-14-08-11
GIẢI SÁU 145-565-210
GIẢI NĂM 4289-6576-5377-7039-4487-1675
GIẢI TƯ 9925-5333-1426-9023
GIẢI BA 52955-93657-43037-39539-82586-22866
GIẢI NHÌ 32168-74990
GIẢI NHẤT 61981
GIẢI ĐẶC BIỆT 78885

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 31/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 31/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-08-00-69
GIẢI SÁU 030-710-607
GIẢI NĂM 1677-9524-7016-4746-3257-3405
GIẢI TƯ 7045-7208-0361-9902
GIẢI BA 74322-38732-64804-78836-98669-54004
GIẢI NHÌ 46241-14507
GIẢI NHẤT 71602
GIẢI ĐẶC BIỆT 42050

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 30/12/2020 KQXS Bắc Ninh XSMB xsbn

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 30/12/2020 KQXS Bắc Ninh XSMB xsbn

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-77-35-86
GIẢI SÁU 933-491-325
GIẢI NĂM 8964-4076-5630-9597-9300-4492
GIẢI TƯ 4548-4468-9722-1979
GIẢI BA 49658-30386-70941-54982-51127-91459
GIẢI NHÌ 59730-35303
GIẢI NHẤT 52634
GIẢI ĐẶC BIỆT 57905

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Quảng Ninh T3 29/12/2020 KQXS Quảng Ninh XSMB xsqn

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Quảng Ninh T3 29/12/2020 KQXS Quảng Ninh XSMB xsqn

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-06-39-17
GIẢI SÁU 107-921-432
GIẢI NĂM 3429-3910-7187-6912-3702-5600
GIẢI TƯ 4779-8546-3565-9985
GIẢI BA 69821-74802-11417-26541-90281-10317
GIẢI NHÌ 50982-14050
GIẢI NHẤT 97528
GIẢI ĐẶC BIỆT 63111

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 28/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 28/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY
GIẢI SÁU
GIẢI NĂM
GIẢI TƯ
GIẢI BA
GIẢI NHÌ
GIẢI NHẤT
GIẢI ĐẶC BIỆT

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thái Bình CN 27/12/2020 KQXS Thái Bình XSMB xstb

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thái Bình CN 27/12/2020 KQXS Thái Bình XSMB xstb

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-33-58-19
GIẢI SÁU 016-010-977
GIẢI NĂM 0935-9415-6497-7309-8407-2197
GIẢI TƯ 2097-2008-9642-2051
GIẢI BA 58913-23797-93183-36666-13349-88594
GIẢI NHÌ 13420-19315
GIẢI NHẤT 38070
GIẢI ĐẶC BIỆT 85971

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 26/12/2020 KQXS Nam Định XSMB xsnd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Nam Định Thứ Bảy 26/12/2020 KQXS Nam Định XSMB xsnd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-35-36-48
GIẢI SÁU 184-114-729
GIẢI NĂM 0732-7173-7149-0911-2174-7286
GIẢI TƯ 5098-8196-2664-2263
GIẢI BA 99998-15789-56798-51176-20943-91748
GIẢI NHÌ 12301-64627
GIẢI NHẤT 96436
GIẢI ĐẶC BIỆT 80287

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 25/12/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hải Phòng Thứ 6 25/12/2020 KQXS Hải Phòng XSMB xshp

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-54-23-49
GIẢI SÁU 350-249-086
GIẢI NĂM 9714-1459-8993-8767-3355-0049
GIẢI TƯ 4935-7280-2276-8896
GIẢI BA 27712-52203-51451-37235-42452-12511
GIẢI NHÌ 36172-15322
GIẢI NHẤT 56591
GIẢI ĐẶC BIỆT 36287

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 24/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 24/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-49-62-24
GIẢI SÁU 914-798-789
GIẢI NĂM 0265-3694-8235-7043-9505-1229
GIẢI TƯ 0806-8544-9405-4675
GIẢI BA 71258-22866-95143-01462-19274-40992
GIẢI NHÌ 48925-26497
GIẢI NHẤT 59755
GIẢI ĐẶC BIỆT 79993

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 23/12/2020 KQXS Bắc Ninh XSMB xsbn

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Bắc Ninh Thứ 4 23/12/2020 KQXS Bắc Ninh XSMB xsbn

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-44-27-22
GIẢI SÁU 892-132-112
GIẢI NĂM 1113-9485-0397-5586-1548-5419
GIẢI TƯ 6998-2307-6098-5898
GIẢI BA 21623-27580-11681-85576-77417-97548
GIẢI NHÌ 70628-29295
GIẢI NHẤT 42915
GIẢI ĐẶC BIỆT 80188
gtag('config', 'AW-809319480');