XSQT SXQT Miền Trung Quảng Trị Thứ năm 25/03/2021 KQXS Quảng Trị XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQT SXQT Miền Trung Quảng Trị Thứ năm 25/03/2021 KQXS Quảng Trị XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 82
GIẢI BẢY 390
GIẢI SÁU 2923
4113
5382
GIẢI NĂM 4729
GIẢI TƯ 38924
10617
61964
79248
63394
09816
80012
GIẢI BA 79949
00404
GIẢI NHÌ 22828
GIẢI NHẤT 34676
GIẢI ĐẶC BIỆT 698137

XSQB SXQB Miền Trung Quảng Bình Thứ năm 25/03/2021 KQXS Quảng Bình XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQB SXQB Miền Trung Quảng Bình Thứ năm 25/03/2021 KQXS Quảng Bình XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 63
GIẢI BẢY 432
GIẢI SÁU 8699
2886
6055
GIẢI NĂM 2650
GIẢI TƯ 23099
89455
90494
84436
82983
11875
14179
GIẢI BA 28463
47383
GIẢI NHÌ 99069
GIẢI NHẤT 88003
GIẢI ĐẶC BIỆT 285821

XSBD SXBD Miền Trung Bình Định Thứ năm 25/03/2021 KQXS Bình Định XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBD SXBD Miền Trung Bình Định Thứ năm 25/03/2021 KQXS Bình Định XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 39
GIẢI BẢY 262
GIẢI SÁU 2950
2937
0128
GIẢI NĂM 6392
GIẢI TƯ 25028
62427
44021
15955
43435
99738
89883
GIẢI BA 53951
08554
GIẢI NHÌ 69198
GIẢI NHẤT 96904
GIẢI ĐẶC BIỆT 151343

XSKH SXKH Miền Trung KHánh Hòa Thứ 4 24/03/2021 KQXS KHánh Hòa XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKH SXKH Miền Trung KHánh Hòa Thứ 4 24/03/2021 KQXS KHánh Hòa XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 40
GIẢI BẢY 424
GIẢI SÁU 2202-0284-8175
GIẢI NĂM 5151
GIẢI TƯ 12817-95210-97762-81006-80234-06161-56123
GIẢI BA 28109-34923
GIẢI NHÌ 96871
GIẢI NHẤT 84316
GIẢI ĐẶC BIỆT 508348

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Nam Thứ Ba 23/03/2021 KQXS Quảng Nam XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Nam Thứ Ba 23/03/2021 KQXS Quảng Nam XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 99
GIẢI BẢY 703
GIẢI SÁU 8068-2667-5564
GIẢI NĂM 7062
GIẢI TƯ 95280-20591-18710-40551-78227-46199-25174
GIẢI BA 34997-02024
GIẢI NHÌ 61036
GIẢI NHẤT 14160
GIẢI ĐẶC BIỆT 740571

XSDL SXDL Miền Trung Đắc lắc Thứ 3 23/03/2021 KQXS Đắc lắc XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSDL SXDL Miền Trung Đắc lắc Thứ 3 23/03/2021 KQXS Đắc lắc XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 60
GIẢI BẢY 662
GIẢI SÁU 3575-7908-5863
GIẢI NĂM 4467
GIẢI TƯ 14016-82589-04551-77326-77638-99750-65354
GIẢI BA 37740-49784
GIẢI NHÌ 20885
GIẢI NHẤT 28962
GIẢI ĐẶC BIỆT 872684

XSPY SXPY Miền Trung Phú Yên Thứ Hai 22/03/2021 KQXS Phú Yên XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSPY SXPY Miền Trung Phú Yên Thứ Hai 22/03/2021 KQXS Phú Yên XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 72
GIẢI BẢY 788
GIẢI SÁU 6850-5019-8819
GIẢI NĂM 6917
GIẢI TƯ 75612-28770-72417-22951-74318-32580-15708
GIẢI BA 98078-22767
GIẢI NHÌ 10071
GIẢI NHẤT 76197
GIẢI ĐẶC BIỆT 464197

XSTTH SXTTH Miền Trung Thừa Thiên Huế Thứ Hai 22/03/2021 KQXS Thừa Thiên Huế XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTTH SXTTH Miền Trung Thừa Thiên Huế Thứ Hai 22/03/2021 KQXS Thừa Thiên Huế XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 39
GIẢI BẢY 022
GIẢI SÁU 8653-5444-8771
GIẢI NĂM 7914
GIẢI TƯ 05142-63265-52101-19588-12632-16280-42512
GIẢI BA 75158-15804
GIẢI NHÌ 12140
GIẢI NHẤT 79293
GIẢI ĐẶC BIỆT 273600

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 21/03/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 21/03/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 63
GIẢI BẢY 619
GIẢI SÁU 2780-2203-6002
GIẢI NĂM 9511
GIẢI TƯ 97931-96048-17135-49086-97277-22588-71487
GIẢI BA 59376-43412
GIẢI NHÌ 90635
GIẢI NHẤT 30317
GIẢI ĐẶC BIỆT 188335

XSKH SXKH Miền Trung KHánh Hòa CN 21/03/2021 KQXS KHánh Hòa XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKH SXKH Miền Trung KHánh Hòa CN 21/03/2021 KQXS KHánh Hòa XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 17
GIẢI BẢY 083
GIẢI SÁU 3131-7459-9187
GIẢI NĂM 6447
GIẢI TƯ 78797-24766-94998-93502-99072-44510-00936
GIẢI BA 77005-92538
GIẢI NHÌ 39220
GIẢI NHẤT 72626
GIẢI ĐẶC BIỆT 984122

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Ngãi Thứ 7 20/03/2021 KQXS Quảng Ngãi XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Ngãi Thứ 7 20/03/2021 KQXS Quảng Ngãi XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 54
GIẢI BẢY 526
GIẢI SÁU 8221-5240-5741
GIẢI NĂM 2920
GIẢI TƯ 39551-59438-59117-25996-88744-67740-98700
GIẢI BA 61852-18923
GIẢI NHÌ 8950
GIẢI NHẤT 44229
GIẢI ĐẶC BIỆT 762966

XSdn SXĐN Miền Trung Đăk Nông Thứ 7 20/03/2021 KQXS Đăk Nông XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSdn SXĐN Miền Trung Đăk Nông Thứ 7 20/03/2021 KQXS Đăk Nông XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 22
GIẢI BẢY 095
GIẢI SÁU 6576-9117-7276
GIẢI NĂM 6322
GIẢI TƯ 84951-02777-16349-24429-37978-87096-35318
GIẢI BA 52151-54052
GIẢI NHÌ 96865
GIẢI NHẤT 11866
GIẢI ĐẶC BIỆT 217711

XSdn SXdn Miền Trung Đà Nẵng Thứ 7 20/03/2021 KQXS Đà Nẵng XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSdn SXdn Miền Trung Đà Nẵng Thứ 7 20/03/2021 KQXS Đà Nẵng XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 27
GIẢI BẢY 573
GIẢI SÁU 4370-5931-6205
GIẢI NĂM 1785
GIẢI TƯ 94019-71991-37456-35163-83473-24944-64769
GIẢI BA 25900-23402
GIẢI NHÌ 77725
GIẢI NHẤT 88439
GIẢI ĐẶC BIỆT 446544

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 19/03/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 19/03/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 12
GIẢI BẢY 496
GIẢI SÁU 8260-8967-8423
GIẢI NĂM 0581
GIẢI TƯ 74191-75855-88127-81440-07152-35380-05772
GIẢI BA 25403-35043
GIẢI NHÌ 19415
GIẢI NHẤT 61596
GIẢI ĐẶC BIỆT 850304

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 19/03/2020 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 19/03/2020 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 50
GIẢI BẢY 268
GIẢI SÁU 2219-1688-4436
GIẢI NĂM 0874
GIẢI TƯ 27232-85202-26815-04749-40620-27021-39050
GIẢI BA 85640-41115
GIẢI NHÌ 57478
GIẢI NHẤT 65696
GIẢI ĐẶC BIỆT 422044

XSQT SXQT Miền Trung Quảng Trị Thứ năm 18/03/2021 KQXS Quảng Trị XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQT SXQT Miền Trung Quảng Trị Thứ năm 18/03/2021 KQXS Quảng Trị XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 65
GIẢI BẢY 315
GIẢI SÁU 6366-9565-0874
GIẢI NĂM 6629
GIẢI TƯ 40040-61232-28573-20757-60747-09870-03524
GIẢI BA 22274-90365
GIẢI NHÌ 30080
GIẢI NHẤT 41864
GIẢI ĐẶC BIỆT 013239

XSQB SXQB Miền Trung Quảng Bình Thứ năm 18/03/2021 KQXS Quảng Bình XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQB SXQB Miền Trung Quảng Bình Thứ năm 18/03/2021 KQXS Quảng Bình XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 21
GIẢI BẢY 363
GIẢI SÁU 2295-5674-8650
GIẢI NĂM 4489
GIẢI TƯ 33194-49095-97464-93911-30896-06709-06080
GIẢI BA 93619-02643
GIẢI NHÌ 72985
GIẢI NHẤT 26469
GIẢI ĐẶC BIỆT 103213

XSBD SXBD Miền Trung Bình Định Thứ năm 18/03/2021 KQXS Bình Định XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBD SXBD Miền Trung Bình Định Thứ năm 18/03/2021 KQXS Bình Định XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 74
GIẢI BẢY 561
GIẢI SÁU 9137-0933-5749
GIẢI NĂM 1069
GIẢI TƯ 91203-59865-28316-82561-76969-64836-00919
GIẢI BA 27051-47082
GIẢI NHÌ 90447
GIẢI NHẤT 85005
GIẢI ĐẶC BIỆT 744377

XSKH SXKH Miền Trung KHánh Hòa Thứ 4 17/03/2021 KQXS KHánh Hòa XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKH SXKH Miền Trung KHánh Hòa Thứ 4 17/03/2021 KQXS KHánh Hòa XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 91
GIẢI BẢY 055
GIẢI SÁU 6143-5622-9463
GIẢI NĂM 6060
GIẢI TƯ 34891-26553-47947-21809-25629-29803-40307
GIẢI BA 35473-37395
GIẢI NHÌ 2860
GIẢI NHẤT 81088
GIẢI ĐẶC BIỆT 728479

XSDN SXDN Miền Trung Đà Nẵng Thứ 4 17/03/2021 KQXS Đà Nẵng XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSDN SXDN Miền Trung Đà Nẵng Thứ 4 17/03/2021 KQXS Đà Nẵng XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 46
GIẢI BẢY 980
GIẢI SÁU 7682-0397-6517
GIẢI NĂM 7254
GIẢI TƯ 43299-55274-12134-79565-92494-32230-92285
GIẢI BA 08057-92141
GIẢI NHÌ 87807
GIẢI NHẤT 75202
GIẢI ĐẶC BIỆT 585423

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Nam Thứ Ba 16/03/2021 KQXS Quảng Nam XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Nam Thứ Ba 16/03/2021 KQXS Quảng Nam XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 79
GIẢI BẢY 247
GIẢI SÁU 3352-1836-5194
GIẢI NĂM 5306
GIẢI TƯ 06045-21777-48833-13272-08804-70327-09389
GIẢI BA 11710-14816
GIẢI NHÌ 12926
GIẢI NHẤT 33914
GIẢI ĐẶC BIỆT 251138

XSDL SXDL Miền Trung Đắc lắc Thứ 3 16/03/2021 KQXS Đắc lắc XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSDL SXDL Miền Trung Đắc lắc Thứ 3 16/03/2021 KQXS Đắc lắc XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 96
GIẢI BẢY 360
GIẢI SÁU 1898-5803-1214
GIẢI NĂM 5884
GIẢI TƯ 64592-69197-87019-04422-61426-76759-10443
GIẢI BA 43552-05445
GIẢI NHÌ 59917
GIẢI NHẤT 14025
GIẢI ĐẶC BIỆT 874065

XSPY SXPY Miền Trung Phú Yên Thứ Hai 15/03/2021 KQXS Phú Yên XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSPY SXPY Miền Trung Phú Yên Thứ Hai 15/03/2021 KQXS Phú Yên XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 12
GIẢI BẢY 495
GIẢI SÁU 7721-3180-6650
GIẢI NĂM 6369
GIẢI TƯ 54718-59705-20975-79097-60416-36314-31374
GIẢI BA 20525-80152
GIẢI NHÌ 82375
GIẢI NHẤT 29816
GIẢI ĐẶC BIỆT 285463

XSTTH SXTTH Miền Trung Thừa Thiên Huế Thứ Hai 15/03/2021 KQXS Thừa Thiên Huế XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTTH SXTTH Miền Trung Thừa Thiên Huế Thứ Hai 15/03/2021 KQXS Thừa Thiên Huế XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 61
GIẢI BẢY 159
GIẢI SÁU 2686-3454-5462
GIẢI NĂM 7716
GIẢI TƯ 44284-04561-67169-18813-83373-48404-69166
GIẢI BA 55979-24158
GIẢI NHÌ 75412
GIẢI NHẤT 30659
GIẢI ĐẶC BIỆT 786613

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 14/03/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 14/03/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 45
GIẢI BẢY 647
GIẢI SÁU 9566-4693-0588
GIẢI NĂM 4942
GIẢI TƯ 83827-80762-87455-89501-45130-71482-98639
GIẢI BA 97877-76523
GIẢI NHÌ 7783
GIẢI NHẤT 54831
GIẢI ĐẶC BIỆT 390984

XSKH SXKH Miền Trung KHánh Hòa CN 14/03/2021 KQXS KHánh Hòa XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKH SXKH Miền Trung KHánh Hòa CN 14/03/2021 KQXS KHánh Hòa XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 34
GIẢI BẢY 290
GIẢI SÁU 8451-8370-7881
GIẢI NĂM 5453
GIẢI TƯ 87137-37016-59250-29326-66872-56661-96966
GIẢI BA 18837-22769
GIẢI NHÌ 43345
GIẢI NHẤT 18387
GIẢI ĐẶC BIỆT 492933

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Ngãi Thứ 7 13/03/2021 KQXS Quảng Ngãi XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Ngãi Thứ 7 13/03/2021 KQXS Quảng Ngãi XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 88
GIẢI BẢY 370
GIẢI SÁU 8204-1763-3025
GIẢI NĂM 7267
GIẢI TƯ 42455-98429-14679-81018-80265-82831-58121
GIẢI BA 59096-38559
GIẢI NHÌ 89190
GIẢI NHẤT 64383
GIẢI ĐẶC BIỆT 666599

XSdn SXĐN Miền Trung Đăk Nông Thứ 7 13/03/2021 KQXS Đăk Nông XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSdn SXĐN Miền Trung Đăk Nông Thứ 7 13/03/2021 KQXS Đăk Nông XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 28
GIẢI BẢY 828
GIẢI SÁU 0828-2919-6432
GIẢI NĂM 0658
GIẢI TƯ 68452-73293-41831-52378-70098-70651-75456
GIẢI BA 26192-79190
GIẢI NHÌ 66542
GIẢI NHẤT 17479
GIẢI ĐẶC BIỆT 772453

XSdn SXdn Miền Trung Đà Nẵng Thứ 7 13/03/2021 KQXS Đà Nẵng XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSdn SXdn Miền Trung Đà Nẵng Thứ 7 13/03/2021 KQXS Đà Nẵng XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 03
GIẢI BẢY 439
GIẢI SÁU 2799-2249-0601
GIẢI NĂM 5797
GIẢI TƯ 11665-41206-13989-26124-79903-44176-52164
GIẢI BA 24443-77719
GIẢI NHÌ 25329
GIẢI NHẤT 59821
GIẢI ĐẶC BIỆT 405857

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 12/03/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 12/03/2020 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 72
GIẢI BẢY 180
GIẢI SÁU 7810-6128-3235
GIẢI NĂM 3100
GIẢI TƯ 41945-55525-81654-43879-42490-00025-30931
GIẢI BA 23022-32247
GIẢI NHÌ 02750
GIẢI NHẤT 49690
GIẢI ĐẶC BIỆT 099710
gtag('config', 'AW-809319480');