XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 12/03/2020 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 12/03/2020 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 50
GIẢI BẢY 023
GIẢI SÁU 5983-5607-8274
GIẢI NĂM 3995
GIẢI TƯ 45064-37767-52249-11281-11573-46585-41349
GIẢI BA 25371-87731
GIẢI NHÌ 14013
GIẢI NHẤT 49514
GIẢI ĐẶC BIỆT 631548

XSQT SXQT Miền Trung Quảng Trị Thứ năm 11/03/2021 KQXS Quảng Trị XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQT SXQT Miền Trung Quảng Trị Thứ năm 11/03/2021 KQXS Quảng Trị XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 82
GIẢI BẢY 904
GIẢI SÁU 5669-2799-6282
GIẢI NĂM 7182
GIẢI TƯ 69856-35497-09188-79366-76356-77849-94699
GIẢI BA 07305-33147
GIẢI NHÌ 70352
GIẢI NHẤT 25906
GIẢI ĐẶC BIỆT 059090

XSQB SXQB Miền Trung Quảng Bình Thứ năm 11/03/2021 KQXS Quảng Bình XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQB SXQB Miền Trung Quảng Bình Thứ năm 11/03/2021 KQXS Quảng Bình XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 49
GIẢI BẢY 646
GIẢI SÁU 2625-5657-0448
GIẢI NĂM 9038
GIẢI TƯ 19214-39970-42957-65955-60863-14367-18533
GIẢI BA 40668-41154
GIẢI NHÌ 55856
GIẢI NHẤT 66394
GIẢI ĐẶC BIỆT 20521

XSBD SXBD Miền Trung Bình Định Thứ năm 11/03/2021 KQXS Bình Định XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBD SXBD Miền Trung Bình Định Thứ năm 11/03/2021 KQXS Bình Định XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 30
GIẢI BẢY 279
GIẢI SÁU 9684-7284-1145
GIẢI NĂM 6441
GIẢI TƯ 97753-29527-70218-83644-96306-08039-02950
GIẢI BA 84922-35625
GIẢI NHÌ 12931
GIẢI NHẤT 94576
GIẢI ĐẶC BIỆT 028186

XSKH SXKH Miền Trung KHánh Hòa Thứ 4 10/03/2021 KQXS KHánh Hòa XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSCT SXCT Miền Nam Cần Thơ Thứ 4 10/03/2021 KQXS Cần Thơ XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 81
GIẢI BẢY 701
GIẢI SÁU 5353-0144-3872
GIẢI NĂM 3283
GIẢI TƯ 28749-81856-91877-24187-03437-81337-21499
GIẢI BA 95880-34857
GIẢI NHÌ 98224
GIẢI NHẤT 13475
GIẢI ĐẶC BIỆT 811680

XSDN SXDN Miền Trung Đà Nẵng Thứ 4 10/03/2021 KQXS Đà Nẵng XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSCT SXCT Miền Nam Cần Thơ Thứ 4 10/03/2021 KQXS Cần Thơ XSMN Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 81
GIẢI BẢY 701
GIẢI SÁU 5353-0144-3872
GIẢI NĂM 3283
GIẢI TƯ 28749-81856-91877-24187-03437-81337-21499
GIẢI BA 95880-34857
GIẢI NHÌ 98224
GIẢI NHẤT 13475
GIẢI ĐẶC BIỆT 811680

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Nam Thứ Ba 09/03/2021 KQXS Quảng Nam XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Nam Thứ Ba 09/03/2021 KQXS Quảng Nam XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 60
GIẢI BẢY 839
GIẢI SÁU 3896-2209-9852
GIẢI NĂM 3911
GIẢI TƯ 67817-75405-12813-17474-82569-74259-91239
GIẢI BA 48254-51850
GIẢI NHÌ 94614
GIẢI NHẤT 50397
GIẢI ĐẶC BIỆT 892378

XSDL SXDL Miền Trung Đắc lắc Thứ 3 09/03/2021 KQXS Đắc lắc XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSDL SXDL Miền Trung Đắc lắc Thứ 3 09/03/2021 KQXS Đắc lắc XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 96
GIẢI BẢY 555
GIẢI SÁU 0608-8051-8899
GIẢI NĂM 3358
GIẢI TƯ 37966-27389-58488-05822-01554-08595-34170
GIẢI BA 13701-39704
GIẢI NHÌ 51852
GIẢI NHẤT 00500
GIẢI ĐẶC BIỆT 046576

XSTTH SXTTH Miền Trung Thừa Thiên Huế Thứ Hai 08/03/2021 KQXS Thừa Thiên Huế XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTTH SXTTH Miền Trung Thừa Thiên Huế Thứ Hai 08/03/2021 KQXS Thừa Thiên Huế XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 79
GIẢI BẢY 417
GIẢI SÁU 2776-3103-0734
GIẢI NĂM 2303
GIẢI TƯ 65546-45849-41272-62339-66242-65739-52493
GIẢI BA 67810-18098
GIẢI NHÌ 15135
GIẢI NHẤT 00420
GIẢI ĐẶC BIỆT 307263

XSPY SXPY Miền Trung Phú Yên Thứ Hai 08/03/2021 KQXS Phú Yên XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSPY SXPY Miền Trung Phú Yên Thứ Hai 08/03/2021 KQXS Phú Yên XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 40
GIẢI BẢY 503
GIẢI SÁU 0737-1256-8445
GIẢI NĂM 5609
GIẢI TƯ 18234-01219-18483-88221-27057-24037-77660
GIẢI BA 12380-65076
GIẢI NHÌ 75678
GIẢI NHẤT 77380
GIẢI ĐẶC BIỆT 244529

XSTTH SXTTH Miền Trung Thừa Thiên Huế Thứ Hai 08/03/2021 KQXS Thừa Thiên Huế XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTTH SXTTH Miền Trung Thừa Thiên Huế Thứ Hai 08/03/2021 KQXS Thừa Thiên Huế XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY
GIẢI SÁU
GIẢI NĂM
GIẢI TƯ
GIẢI BA
GIẢI NHÌ
GIẢI NHẤT
GIẢI ĐẶC BIỆT

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 07/03/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 07/03/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 98
GIẢI BẢY 644
GIẢI SÁU 7959-7335-0166
GIẢI NĂM 2918
GIẢI TƯ 2918
GIẢI BA 07216-09486
GIẢI NHÌ 29834
GIẢI NHẤT 12822
GIẢI ĐẶC BIỆT 935484

XSKH SXKH Miền Trung KHánh Hòa CN 07/03/2021 KQXS KHánh Hòa XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKH SXKH Miền Trung KHánh Hòa CN 07/03/2021 KQXS KHánh Hòa XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 92
GIẢI BẢY 850
GIẢI SÁU 9290-6362-1644
GIẢI NĂM 4150
GIẢI TƯ 71498-75925-33315-12060-41860-94374-01614
GIẢI BA 09537-41485
GIẢI NHÌ 66662
GIẢI NHẤT 24926
GIẢI ĐẶC BIỆT 201920

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Ngãi Thứ 7 06/03/2021 KQXS Quảng Ngãi XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Ngãi Thứ 7 06/03/2021 KQXS Quảng Ngãi XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 31
GIẢI BẢY 502
GIẢI SÁU 8889-3632-1104
GIẢI NĂM 4057
GIẢI TƯ 25582-44741-59781-71169-69836-41137-01532
GIẢI BA 69069-72617
GIẢI NHÌ 14944
GIẢI NHẤT 69812
GIẢI ĐẶC BIỆT 854445

XSdn SXĐN Miền Trung Đăk Nông Thứ 7 06/03/2021 KQXS Đăk Nông XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSdn SXĐN Miền Trung Đăk Nông Thứ 7 06/03/2021 KQXS Đăk Nông XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 96
GIẢI BẢY 404
GIẢI SÁU 4527-2467-4685
GIẢI NĂM 9125
GIẢI TƯ 20681-34470-52428-57388-84108-02967-62070
GIẢI BA 81121-30015
GIẢI NHÌ 68721
GIẢI NHẤT 18160
GIẢI ĐẶC BIỆT 780114

XSdn SXdn Miền Trung Đà Nẵng Thứ 7 06/03/2021 KQXS Đà Nẵng XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSdn SXdn Miền Trung Đà Nẵng Thứ 7 06/03/2021 KQXS Đà Nẵng XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 56
GIẢI BẢY 878
GIẢI SÁU 2648-2662-8193
GIẢI NĂM 4979
GIẢI TƯ 22492-21282-66164-82582-76640-46639-50563
GIẢI BA 97395-49810
GIẢI NHÌ 72465
GIẢI NHẤT 58566
GIẢI ĐẶC BIỆT 017250

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 05/03/2021 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSNT SXNT Miền Trung Ninh Thuận T6 05/03/2021 KQXS Ninh Thuận XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 31
GIẢI BẢY 649
GIẢI SÁU 0886-4355-4004
GIẢI NĂM 9552
GIẢI TƯ 22863-67191-32715-59607-10054-92793-65791
GIẢI BA 22086-17708
GIẢI NHÌ 72990
GIẢI NHẤT 36862
GIẢI ĐẶC BIỆT 165133

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 05/03/2021 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSGL SXGL Miền Trung Gia Lai Thứ Sáu 05/03/2021 KQXS Gia Lai XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 79
GIẢI BẢY 564
GIẢI SÁU 6450-0052-8311
GIẢI NĂM 9802
GIẢI TƯ 17651-19522-19874-30860-81616-53180-96349
GIẢI BA 17105-03409
GIẢI NHÌ 40630
GIẢI NHẤT 20853
GIẢI ĐẶC BIỆT 923592

XSQT SXQT Miền Trung Quảng Trị Thứ năm 04/03/2021 KQXS Quảng Trị XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQT SXQT Miền Trung Quảng Trị Thứ năm 04/03/2021 KQXS Quảng Trị XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 01
GIẢI BẢY 261
GIẢI SÁU 9293-1477-5804
GIẢI NĂM 6488
GIẢI TƯ 43180-95429-34005-19857-59992-67190-15077
GIẢI BA 91101-41863
GIẢI NHÌ 01300
GIẢI NHẤT 29225
GIẢI ĐẶC BIỆT 472594

XSQB SXQB Miền Trung Quảng Bình Thứ năm 04/03/2021 KQXS Quảng Bình XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQB SXQB Miền Trung Quảng Bình Thứ năm 04/03/2021 KQXS Quảng Bình XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 37
GIẢI BẢY 041
GIẢI SÁU 9250-6706-2152
GIẢI NĂM 7188
GIẢI TƯ 14785-99798-29022-92564-63128-36923-04201
GIẢI BA 75301-76950
GIẢI NHÌ 67807
GIẢI NHẤT 75813
GIẢI ĐẶC BIỆT 790815

XSBD SXBD Miền Trung Bình Định Thứ năm 04/03/2021 KQXS Bình Định XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSBD SXBD Miền Trung Bình Định Thứ năm 04/03/2021 KQXS Bình Định XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 03
GIẢI BẢY 252
GIẢI SÁU 6156-7962-2308
GIẢI NĂM 7158
GIẢI TƯ 35904-85878-41856-83641-21418-65577-11613
GIẢI BA 26357-84084
GIẢI NHÌ 14498
GIẢI NHẤT 26804
GIẢI ĐẶC BIỆT 046984

XSKH SXKH Miền Trung KHánh Hòa Thứ 4 03/03/2021 KQXS KHánh Hòa XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKH SXKH Miền Trung KHánh Hòa Thứ 4 03/03/2021 KQXS KHánh Hòa XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 76
GIẢI BẢY 676
GIẢI SÁU 3845-3582-7215
GIẢI NĂM 5852
GIẢI TƯ 88785-11239-31515-03503-29448-48425-96144
GIẢI BA 90043-50642
GIẢI NHÌ 61081
GIẢI NHẤT 66621
GIẢI ĐẶC BIỆT 80579

XSDN SXDN Miền Trung Đà Nẵng Thứ 4 03/03/2021 KQXS Đà Nẵng XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSDN SXDN Miền Trung Đà Nẵng Thứ 4 03/03/2021 KQXS Đà Nẵng XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 04
GIẢI BẢY 921
GIẢI SÁU 7683-5506-7311
GIẢI NĂM 2147
GIẢI TƯ 34305-38752-54537-19812-86324-34390-65971
GIẢI BA 65165-96191
GIẢI NHÌ 25388
GIẢI NHẤT 21619
GIẢI ĐẶC BIỆT 974173

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Nam Thứ Ba 02/03/2021 KQXS Quảng Nam XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Nam Thứ Ba 02/03/2021 KQXS Quảng Nam XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 97
GIẢI BẢY 510
GIẢI SÁU 5906-3924-9580
GIẢI NĂM 6752
GIẢI TƯ 18803-91149-93886-18518-00853-12578-38209
GIẢI BA 30323-45185
GIẢI NHÌ 23711
GIẢI NHẤT 22533
GIẢI ĐẶC BIỆT 439867

XSDL SXDL Miền Trung Đắc lắc Thứ 3 02/03/2021 KQXS Đắc lắc XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSDL SXDL Miền Trung Đắc lắc Thứ 3 02/03/2021 KQXS Đắc lắc XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 67
GIẢI BẢY 504
GIẢI SÁU 6916-2722-9857
GIẢI NĂM 8025
GIẢI TƯ 03081-13803-12418-85647-27738-03012-78590
GIẢI BA 17474-37266
GIẢI NHÌ 94241
GIẢI NHẤT 65365
GIẢI ĐẶC BIỆT 289014

XSPY SXPY Miền Trung Phú Yên Thứ Hai 22/02/2021 KQXS Phú Yên XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSPY SXPY Miền Trung Phú Yên Thứ Hai 22/02/2021 KQXS Phú Yên XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 92
GIẢI BẢY 388
GIẢI SÁU 1508-5699-7820
GIẢI NĂM 9144
GIẢI TƯ 96838-43392-86460-10583-80049-45061-08992
GIẢI BA 25139-64057
GIẢI NHÌ 87563
GIẢI NHẤT 68978
GIẢI ĐẶC BIỆT 474785

XSTTH SXTTH Miền Trung Thừa Thiên Huế Thứ Hai 22/02/2021 KQXS Thừa Thiên Huế XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTTH SXTTH Miền Trung Thừa Thiên Huế Thứ Hai 22/02/2021 KQXS Thừa Thiên Huế XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 64
GIẢI BẢY 747
GIẢI SÁU 4058-3611-9787
GIẢI NĂM 3976
GIẢI TƯ 37053-88733-27703-55807-71990-14935-67683
GIẢI BA 73195-33242
GIẢI NHÌ 84853
GIẢI NHẤT 67286
GIẢI ĐẶC BIỆT 665420

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 28/2/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSKT SXKT Miền Trung Kon Tum CN 28/2/2021 KQXS Kon Tum XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 76
GIẢI BẢY 743
GIẢI SÁU 5629-1406-1338
GIẢI NĂM 7364
GIẢI TƯ 70661-74211-75811-70198-55133-60415-51864
GIẢI BA 71023-10804
GIẢI NHÌ 49380
GIẢI NHẤT 91173
GIẢI ĐẶC BIỆT 671759

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Ngãi Thứ 7 27/02/2021 KQXS Quảng Ngãi XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSQN SXQN Miền Trung Quảng Ngãi Thứ 7 27/02/2021 KQXS Quảng Ngãi XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 83
GIẢI BẢY 623
GIẢI SÁU 9196-0448-8154
GIẢI NĂM 1896
GIẢI TƯ 39520-44010-66648-77879-06931-22586-46209
GIẢI BA 16264-43338
GIẢI NHÌ 56676
GIẢI NHẤT 16463
GIẢI ĐẶC BIỆT 007360

XSdn SXĐN Miền Trung Đăk Nông Thứ 7 27/02/2021 KQXS Đăk Nông XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSdn SXĐN Miền Trung Đăk Nông Thứ 7 27/02/2021 KQXS Đăk Nông XSMT Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM 22
GIẢI BẢY 481
GIẢI SÁU 6299-4251-9008
GIẢI NĂM 6153
GIẢI TƯ 30293-25243-49530-00756-37279-56122-11607
GIẢI BA 75301-90131
GIẢI NHÌ 65959
GIẢI NHẤT 21395
GIẢI ĐẶC BIỆT 728251
gtag('config', 'AW-809319480');